Odmienne czy zwyczajne?

Autor: Joanna Mizielińska

Publikacja jest wynikiem trzyletniego projektu badawczego zatytułowanego „Rodziny z wyboru w Polsce” dotyczącego życia rodzin nieheteroseksualnych. Sam termin „rodziny z wyboru” służy do nazwania różnorodności nieheteronormatywnych form związków intymnych i jest próbą upowszechnienia używanej na Zachodzie terminologii w odniesieniu do rodzin osób nieheteroseksualnych.

Jednym z podstawowych celów publikacji jest pokazanie złożoności i różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych tworzonych przez osoby nieheteroseksualne oraz zrozumienie wyzwań. z którymi zmagają się w codziennym życiu. Zamiast z góry zakładać. jak żyją osoby nieheteroseksualne i uznawać. że nie tworzą one rodzin – co stanowi dominującą tendencję w większości p

29.99: https://woblink.com/ebook/marketing-w-3-tygodnie-michal-rusek-31589u

Cena:


:

:

Cena:


Strach mędrca. Tom 2

Autor: Patrick Rothfuss

„Kroniki królobójcy”. akt drugi. scena druga!

Dzień drugi chyli się ku zachodowi. Kvothe powoli ujawnia. jak rodziła się jego legenda. Czy możliwe jest. by rozmawiał z istotą. która dzięki swojemu jasnowidzeniu doprowadza ludzi do obłędu? Ile zaś prawdy może być w tym. że w tak mł

Wydawnictwo: REBIS

Cena: 33.9


Słowianie Zachodni: dzieje. obyczaje. wierzenia. tom czwarty. część pierwsza: Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Słowiańszczyzna zaodrzańska pod panowaniem cudzoziemców. Dzieje polityczne 1172-1250.

Autor: Wilhelm Bogusławski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. 

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

Tom czwarty. część pierwsza dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy: Słowiańszczyzna zaodrzańska pod panowaniem cudzoziemców. Dzieje polityczne (1171-1250). Walka Niemców z Danami o Słowiańszczyznę Nadbałtycką (1172-1227): 1. Podziały terytorialne. 2. Wdzierstwa króla Waldemara na Pomorze. 3. Najazd Pomorzanów i Lutyków na Łużyce (r. 1179). Zaburzenie w księstwie Słowiańskim. Odpadnięcie Pomorza Zacho

15: https://woblink.com/ebook/starozytna-polska-wojewodztwo-krakowskie-michal-balinski-tymoteusz-lipinski-31612u

Cena: Tymoteusz Lipiński


Rzeczywistość nie jest tym. czym się wydaje

Autor: Carlo Rovelli

„Coś umownie jest słodkie. coś umownie gorzkie. coś gorące. coś kolorowe – ale naprawdę są tylko atomy i pustka”. (Sextus Empiricus. Adversus mathematicos. VIII. 135 (tłum. R. G. Bury Against the Professors). (Loeb Classical Library. 1989). Ta książka stanowi transmisję na żywo z trwających aktualnie badań nad podstawową naturą rzeczy: co już wiemy. czego się właśnie dowiadujemy. a co dopiero podejrzewamy. Zaczyna się od przedstawienia głębokich korzeni pomysłów. które dzisiaj wykorzystujemy w naszych próbach zrozumienia świata. i opisuje dwa wielkie odkrycia 20. wieku – einsteinowską ogólną teorię względności oraz mechanikę kwantową – starając się unaocznić ich znaczenie dla fizyki. Książka przedstawia obraz świata wyłaniającego się z badań nad grawitacją kwantową. w których uwzględniono najnowsze wskazówki dawane nam przez naturę. takich jak potwierdzenie modelu standardowego przez dane z satelity Planck czy brak odkrycia cząstek super-symetrycznych. których istnienie podejrzewało wielu teoretyków. Omówiono również konsekwencje idei takich jak granulacja przestrzeni. zanikanie czasu w małych skalach. fizyka Wielkiego Wybuchu. pochodzenie ciepła czarnych dziur. aż po rolę informacji dla podstaw fizyki. Wszyscy mamy obsesję na własnym punkcie. Zajmujemy się naszą historią. naszą psychologią. naszą filozofią. naszymi bogami. Większość naszej nauki dotyczy samego człowieka. jakbyśmy byli czymś najważniejszym we Wszechświecie. Wydaje mi się. że lubię fizykę dlatego. iż otwiera ona okno. przez które widać dalej. Jest jak wpadający do domu powiew świeżego powietrza. Nasze życie to kombinacja atomów. nasze myśli są stworzone z cienkich atomów. nasze marzenia też są wytworem atomów. zaś nadzieje i emocje spisano w języku stworzonym przez układy atomów; światło. które widzimy. składa się z atomów. dzięki którym widzimy widoki. Morza są zbudowane z atomów. tak jak nasze miasta. a także gwiazdy. To potężna wizja. niezwykle prosta. ale i niezwykle dalekowzroczna; na niej oparta zostanie cała późniejsza wiedza naszej cywilizacji. (fragmenty książki)

Wydawnictwo: Feeria

Cena: 32.9


Hydrologia Polski

Autor: Paweł Jokiel

„Hydrologia Polski”. to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki. całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych. jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię. czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska. scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.

Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych. autorskich map tematycznych. schemató

12.9: https://woblink.com/ebook/zakaz-ruchu–31934u

Cena:lego avengers gry online, andrzej czesław klimuszko, wielkie kłamstewka pdf, nauka o społeczeństwie, emily giffin pewnego dnia, małgorzata janiak, ciemna triada osobowości, leon gradoń, nowy patrol, współczesne społeczeństwo, europejski model społeczny, wiadomości t, polskie książki obyczajowe, estj-a, marcin rojek, opracowanie lektury chłopcy z placu broni, metody wychowania wg łobockiego, figaro dwie drogi, mróz chyłka tom 1…