Polityka w regionach w warunkach globalizacji

Autor: Alojzy Z. Nowak

W niniejszej monografii autorzy zajmują się niektórymi z problemów. którym powinna przeciwdziałać i zaradzić polityka monetarna i fiskalna po stronie zarówno popytu. jak i podaży. Chodzi o politykę podażową w ujęciu horyzontalnym oraz wertykalnym i sektorowym. Są to bowiem problemy Unii Europejskiej jako całości.jak też poszczególnych rządów krajów członkowskich oraz samorządów regionalnych i lokalnych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Cena: 30


Dylematy tłumacza

Autor: Łukasz Zarzycki

Autor zajmuje się teorią i praktyką przekładu medycznego. Rozważa takie kwestie jak: Aspekty kulturowe w tłumaczeniu medycznym. Terminologia medyczna. Terminy angielskie. Terminologia grecka i łacińska. Nazwy organizacji oraz zawodów w kontekście pracy tłumacza. W publikacji można znaleźć też wiele przykładów i porad praktycznych.

Wydawnictwo: Silva Rerum

Cena: 21


Urlopy wypoczynkowe – praktyczne rozliczenia

Autor: INFOR PL SA

Publikacja w praktyczny sposób wyjaśnia zasady ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru oraz kwestie związane z wynagrodzeniem urlopowym i ekwiwalentem pieniężnym za urlop.

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 19.9


Apostoł Kazachstanu i Świadek Ewangelii

Autor: Aleksander Posacki

Uwzględnia ona nie tylko duchowość Błogosławionego. ale też bogactwo jego osobowości. Z tej racji odwołuje się nie tylko do teologii duchowości. opinii niektórych teologów. mistyków czy świętych. ale też do znawców filozofii. antropologii i psychologii. W tym sensie praca ma charakter interdyscyplinarny. 

Autor przedstawia Błogosławionego nie tylko jako heroicznego świadka „żywej” Ewangelii. wiernego Bogu i oddanego ludziom. ale też jako człowieka mądrego i wykształconego. osobę o szerokich horyzontach. człowieka dialogu. o zainteresowaniach naukowych. historycznych i literackich. o czym świadczy szczególnie korespondencja Bukowińskiego. obficie wykorzystana w pracy. 

Autor. odwołując do niektórych intuicji wielkiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. a szczególnie

Wydawnictwo: Videograf

Cena: 24.9


Ewa. Człowiek złudzeń

Autor: Jakob Wassermann

Ewa. Człowiek złudzeń” to powieść psychologiczna z elementami romansu autorstwa Jakoba Wassermanna napisana w 1920 roku.

 

Książka opowiada o losach tytułowej Ewy. Czytając ją przeniesiemy się do świata z wątkami intryg. romansów oraz rozmaitych przygód jakie doświadczyła Ewa.

 

„ Panna von Einsiedel traktowała całkiem serjo miłosne gruchanie z Crammonem. Gdy to spostrzegł. ochłódł zaraz. bacząc by uniknąć zagrażającej. niemiłej sytuacji.

 Posyłała mu przez pokojówkę natarczywe liściki. na które nie odpowiadał wcale. Poprosiła o schadzkę…”

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 4.99kłamczucha lockhart, edukacja polonistyczna klasa 2 karty pracy, mróz iluzjonista, ogolna teoria wzglednosci, gps zastosowanie, wszyscy jesteśmy meekhańczykami, neuropsychologia książki, kartezjusz rozprawa o metodzie, rafał maciąg, kwantowa rzeczywistość, czarna owieczka pdf za darmo, michael tsokos, był sobie pies 1 cały film, darmowe ebooki pdf romanse, język niemiecki ćwiczenia, ja inkwizytor. głód i pragnienie, oddaj albo giń…