Z rytmem rymy. Krótkie utwory od żartów po polityczne

Autor: Tadeusz Kurowski

„Z rytmem rymy. Krótkie utwory od żartów po polityczne” Tadeusza Kurowskiego  to zbiór osiemdziesięciu czterech wierszy pisanymi z wyboru. w stylu klasycznym. Mieszczą się w obszarach liryki. ballady. nostalgii i doświadczeń starości autora. Napisane także w reakcji na świat: kultury. polityki. finansów świata i Polski. bratniej wojny – dramatów ogólnoludzkich. Książka nie jest jednak „odtrutką” na powyższe problemy – stara się je przedstawić i zadać pytania egzystencjalne. etyczne. ekonomiczne – dotyczące całej ludzkości i świata. Jako równowagą posługuje się żartem. ironią. refleksją. a także nostalgią starego człowieka – „belfra” akademickiego. Poszczególne utwory nie są także lekarstwem dla duszy będącej w spazmach namiętności. mił

24.9: https://woblink.com/ebook/sektor-24-bunt-przeciw-ziemi-stanislaw-szwast-17702u

Cena:


Romantycy. myśliciele. inspiratorzy. Wpływ filozofii niemieckiej na literaturę polskiego romantyzmu

Autor: Ela Zarych

Próba przyjrzenia się powszechnej opinii. że filozofia niemiecka – zwłaszcza od Kanta do Hegla – wpłynęła na literaturę polskiego romantyzmu. Autorka pokazuje stopień i przyczyny zainteresowania tym zagadnieniem od początku XIX wieku aż do dziś. gromadzi. porządkuje oraz weryfikuje poglądy i metody badaczy. przygląda się inspiracjom płynącym z konkretnych dzieł i z „ducha epoki”. zwraca uwagę na pojawiające się przy opracowywaniu tego tematu problemy. stereotypy. schematy i prawidłowości. Książka udowadnia. że szczegółowe przyjrzenie się zjawiskom uznanym za oczywiste może odkryć rzeczy nowe i ciekawe.

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Cena: 27


Wielki świat. wielka polityka 1940-1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł-Poklewskiego

Autor: Józef Potocki

Wielki świat. wielka polityka 1940–1951. Korespondencja Józefa Potockiego i Alika Koziełł–Poklewskiego w opracowaniu i z komentarzami Jerzego Jakubowicza to wyjątkowy zbiór listów pochodzących z okresu. kiedy Józefa Potockiego i Alika Koziełł–Poklewskiego łączyła przyjaźń. wspólnota poglądów i wyznawanych wartości. Dyplomaci byli wytrawnymi komentatorami wydarzeń rozgrywających się na powojennej scenie politycznej. Ich korespondencje są ciekawym świadectwem historycznym. ważnym dla poznania historii polskiej emigracji. ale też wykraczającym poza ..sprawę polską” – bo ukazującą zachodnią cywilizację w momencie wybuchu zimnej wojny. 

Potocki i Poklewski dzielą się wieściami o rod

33: https://woblink.com/ebook/ostatnie-lato-w-nebrasce-ostatnie-lato-w-nebrasce-nele-neuhaus-anna-urban-milosz-urban-17983u

Cena:piosenki dla dzieci nuty pdf, pełech wentylacja i klimatyzacja pdf, wypożyczalnia internetowa, chciwość marc elsberg, poeci dla dzieci, darmowe ebooki pełne wersje po polsku, inbuk libra, paweł błaszczyk uep, książki o noworodkach, nieustanne, górzyński paweł, iso 26000 pdf, andrzej misiuk, violetta ozminkowski wiek, story of bad boys 3, dziecko z zespołem aspergera – studium przypadku…