Polityka w mediach

Autor: Magdalena Butkiewicz

Przedmiotem studiów składających się na publikację jest problematyka rozmaitych związków zachodzących między polityką a mediami.

Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień – od analizy wizerunku poszczególnych polityków i partii politycznych. poprzez badania dyskursu medialnego ukazującego walkę polityczną. zagadnienia historyczne (cenzura). aż po najnowsze medialne wyzwania. dotyczące przenikania polityki w obszar Internetu i nowych mediów. Do najistotniejszych zagadnień należy zaliczyć te. które odnoszą się do ukazania medialnych mechanizmów manipulacji. Owe zabiegi nie tylko przeczą podstawowemu posłannictwu mediów. czyli przekazywaniu prawdy. ale umyślnie wykorzystują je do szerzenia kłamstw i opinii. który

37.8: https://woblink.com/ebook/sejmowa-kontrola-dzialalnosci-rzadu-z-perspektywy-prawnoustrojowej-i-praktyki-politycznej-jerzy-kucinski-133433u

Cena:


ISBN

9788381470179: Wydawnictwo

Format

33: https://woblink.com/ebook/ksiegi-wybranych-tchnienie-anna-kowalczewska-133767u

Cena:


ISBN

9788365697479: Wydawnictwo

Format

37: https://woblink.com/ebook/psy-domowe-i-sluzbowe-joanna-stojer-polanska-joanna-pulit-133700u

Cena: Joanna Pulit


Coś więcej niż spór o model rządzenia

Autor: Grzegorz Rydlewski

Autor. sięgając do światowego dorobku teoretycznego nauk o polityce. a także nawiązując do swojego wcześniejszego spojrzenia na tę problematykę. przedstawia w tym opracowaniu pewne refleksje na temat stanu i dynamiki relacji. mechanizmów decydowania. procesów i związków przyczynowych w dziedzinach. które rozstrzygają w państwie o rozdziale dóbr. zarządzaniu zasobami i zagospodarowaniu kanałów przepływów.

Zaletą tej książki jest jej niezwykła aktualność i odwaga odniesienia się– choć z zamierzonym dystansem. powściągliwością – do politycznej konfrontacji rozgrywającej się aktualnie w Polsce. na tle kryzysowych tendencji w zglobalizowanym świecie i w europejskiej wspólnocie. Autor wyeksponował kluczowe aspe

22.05: https://woblink.com/ebook/perspektywy-rozwoju-polskiej-polityki-spolecznej-doswiadczenia-i-wyzwania-barbara-szatur-jaworska-133409u

Cena:


Wprowadzenie do filozofii religii

Autor: Meister Chad

CZY MOŻNA ZROZUMIEĆ I OCENIAĆ RELIGIĘ. BĘDĄC NIEWIERZĄCYM? CZY DA SIĘ POGODZIĆ TEORIĘ EWOLUCJI Z KREACJONIZMEM? JAK POWSTAJĄ DOŚWIADCZENIA RELIGIJNE?

 

Wprowadzenie do filozofii religii to kilkakrotnie wznawiana w języku angielskim synteza współczesnej wiedzy na temat filozofii religii. Chad Meister pisze żywym. przystępnym językiem i prowadzi czytelnika krok po kroku przez najważniejsze pojęcia. W dziesięciu rozdziałach prezentuje różnorodność religijną. wychodząc od cech łączących poszczególne wierzenia. takich jak jaźń czy drogi do osiągnięcia zbawienia i jego znaczenie. W interesujący sposób ujmuje zło naturalne (katastrofy) i moralne (wojny). a także relacje pomiędzy nauką i religią oraz wiarą i rozumem.

 

„Z pewnością jest rzeczą wartościową. jeśli a

35: https://woblink.com/ebook/oswoic-alergie-mylek-danuta-133708u

Cena:


Druga ręka

Autor: Bonowicz Wojciech

„Druga ręka” to w pewnym sensie książka jubileuszowa. z wyraźnymi odniesieniami do okrągłej rocznicy 50.urodzin; częściowo książka autotematyczna. Utwory będące ukłonem w stronę amerykańskich obiektywistów (wiersze ‚społeczne’. będące zapisem pewnych scen czy sytuacji) sąsiadują tu z tekstami zainspirowanymi przez czeskich surrealistów. Poeta nie wstydzi się pokazać. ile komu zawdzięcza; stąd tytuł tomu. A jednocześnie każe myśleć o drugiej ręce każdego poety – tej. która nie pisze…

Ciekawią mnie wiersze. które operują stosunkowo prostymi środkami. posługują się prostym rysunkiem. a intrygują i wprowadzają czytelników w stan lekkiej dezorientacji. Mam nadzieję. że wiersze z ‚Drugiej ręki’ takie są.

Wydawnictwo: a5

Cena: 19.9


Menedżer 80/20

Autor: Richard Koch

Czy przytłacza cię ciągły napływ wiadomości do skrzynki odbiorczej?

Czy masz trudności z uporaniem się z zadaniami z listy „do wykonania”?

Czy siedzisz w pracy dłużej. niżbyś chciał. i masz wrażenie. że nie poświęcasz czasu na naprawdę ważne rzeczy?

Jeżeli tak. nie jesteś sam. Zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach wielka liczba menedżerów czuje się przytłoczona. pozbawiona kontroli i bezsilna w obliczu konieczności poważnej zmiany w funkcjonowaniu ich organizacji.

Piętnaście lat temu bestsellerowy autor Richard Koch przybliżył światu zasadę 80/20. zgodnie z którą 20 procent naszego czasu. wysiłku i ważnych decyzji jest źródłem 80 procent naszego sukcesu. W książce Menedżer 80/20 Koch pokazuje. jak wykorzystać tę zasadę. by stać się sku

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 7.99


Użycie sił zbrojnych RFN w świetle Ustawy Zasadniczej z 1949 r.

Autor: Katarzyna Dunaj

Siły zbrojne stosunkowo rzadko są przedmiotem badań nauk ustrojowoprawnych. Dobrze zorganizowane i sprawnie działające siły zbrojne stanowią niezbędną gwarancję każdej organizacji państwowej. będąc narzędziem służącym utrzymaniu jej bezpieczeństwa. W przypadku państwa demokratycznego pozycja ustrojowa sił zbrojnych jest dość szczególna z racji na potencjalny zakres możliwości siłowego oddziaływania na stosunki zewnętrzne i wewnętrzne. Stąd zrodziła się koncepcja cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi. której realizacja zapewnia oddzielenie sfery polityki od sfery wojskowości.

Autorka dokonuje analizy konstytucyjnej możliwości użycia niemieckich sił zbrojnych w głównej mierze w celu obrony państwa. Prz

Magdalena Butkiewicz: Autor

Cena:tadeusz pieronek pochodzenie, paulina braiter ziemkiewicz, bukała pdf, niemiecki w podróży praktyczne słowa zwroty, ewa danuta białek, metaparadygmat, korespondencja biznesowa po angielsku, zew lodu, tyrmand zły pdf, umarły cmentarz, zrozumiec faceta poradnik, mark twain pamiętniki adama i ewy, tonalność, 50 twarzy greya podobne, torańska oni, kazimierz jagiełło, richard branson kroki w nieznane, arkadiusz gołaś przerwana podróż, trybalski, o obrotach ciał niebieskich, bajki które uczą jak być szczęśliwym, koniec człowieczeństwa pdf, radio mann, zarządzanie marketingowe pdf, dzieci z bullerbyn mobi…