https://woblink.com/product-publication/download/124597/epub

1:

:

Cena:


Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów

Autor: Dominik Majewski

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację. w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z nowymi przepisami. tworzącymi łącznie tzw. Konstytucję Biznesu. które są zawarte w:

● ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

● ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

● ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

● ustawie z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przygotowaliśmy ją z myślą o

:

Cena:


Rolnictwo precyzyjne

Autor: Stanisław Samborski

Rolnictwo precyzyjne to system rolnictwa w którym poszczególne obszary – „strefy produkcyjne” – pola uprawnego traktowane są z różnym nakładem środków produkcji: dawki nawozów i środków ochrony roślin. wielkość dawki polewowej przy nawadnianiu. gęstość siewu czy sadzenia. Taki sposób stosowania środków produkcji ma zapewnić lepsze dostosowanie ich dawki do aktualnych potrzeb roślin i zasobności gleby w składniki pokarmowe na danym obszarze pola. a zatem zwiększyć efektywność ich wykorzystania i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

W książce znajdą się studia przypadków – odniesienia opisanej wiedzy do faktycznych zastosowań w praktyce rolniczej.

Przedstawione będą narzędzia stosowane w rolnictwie pre

69: https://woblink.com/ebook/sieci-wplywu-nahai-nathalie-124621u

Cena:wszyscy moi mężczyźni pl, painkiller gra, angielski dla dzieci ćwiczenia pdf, gordian melissa darwood, żywienie człowieka zdrowego i chorego, integracja sensoryczna pdf chomikuj, najdluzsza noc, obligacje ustawa, damskie laboratorium, system rynkowy nasiłowski, sex polacy, status w związku, mięcho, immunitet mroz, dziewczyna na miesiąc październik listopad grudzień pdf, pedagogika wczesnoszkolna pdf, mroz testament, saługa, wielki gatsby fitzgerald, pubilo…