:

:

Cena:


Demaskator

Autor: John Grisham

Od sędziów wymaga się. by zawsze byli uczciwi i mądrzy. Ich rzetelność. niezawisłość i bezstronność są gwarancją praworządności i stanowią podstawę całego wymiaru sprawiedliwości. Ludzie wierzą. że w interesie sędziów jest przeprowadzanie uczciwych procesów. w wyniku których poszkodowani otrzymają zadośćuczynienie. a winni poniosą zasłużoną karę. Ale co wtedy. gdy sędzia przyjmuje łapówkę lub nagina przepisy prawne i interpretuje je zgodnie z własnym widzimisię? 

 

Lacy Stoltz jest prawniczką pracującą dla stanowej komisji etyki sędziów. która rozpatruje skargi na łamanie przez sędziów kodeksu etycznego. Jeśli komisja uzna. że są one uzasadnione. występuje o wszczęcie postępowania prowadzącego do odebrania sędziemu immunitetu i licencji prawniczej. Lacy po dziewięciu latach

34.9: https://woblink.com/ebook/powstanie-wojny-alchemiczne-tom-ii-ian-tregillis-28809u

Cena:józef jankowski, drugi swiat, emisja głosu książka, agnieszka tomczak, pułapki myślenia daniel kahneman, niegrzeczny szef whitney g pdf, nie ufaj nikomu pdf, puls życia klasa 7 sprawdziany pdf, zakazany mężczyzna pdf, tatarkiewicz historia filozofii pdf, modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym pdf, brida paulo coelho, jakub niedbalski, smutno mi boże, stabryła…