ISBN

9788379951123: Wydawnictwo

Format

24.99: https://woblink.com/ebook/faza-rem-pawel-dobkowski-marcin-dobkowski-bozena-kurzydlowska-agnieszka-sudomir-32116u

Cena:


Śmierć w obrzędach i zwyczajach ludu polskiego

Autor: Henryk Biegeleisen

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

REPRINT. Znakomite dzieło opisujące nasze rodzime obrzędy dotyczące śmierci i pogrzebu. których korzenie niejednokrotnie sięgają czasów przedchrześcijańskich. Książka opisuje następujące zagadnienia: śmierć i jej posłowie. dusza cielesna. życie duszy po śmierci. umarli odwiedzają swoich. umrzyk duchem groźnym. wisielcy. samobójcy. upiory. świeca z tłuszczu umarłego służy złodziejom. wystawianie zwłok. ubieranie i składanie umarłego. straż przy zwłokach. trumna w wierzeniach ludu. zawiadomienie o zgonie i wyniesienie zwłok. objawy żalu po zmarłych. przeżytki palenia zwłok. grzebanie umarłych. stypa pośmiertna.

48: https://woblink.com/ebook/latopisiec-litwy-i-kronika-ruska-ignacy-danilowicz-32143u

Cena:


Kozaczyzna ukrainna w Rzeczpospolitej Polskiej do końca XVIII wieku. Zarys polityczno-historyczny

Autor: Franciszek Rawita Gawroński

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

REPRINT. Wiemy. jaką rolę anarchiczną odegrali Kozacy w Rzeczypospolitej. że z tej trzywiekowej prawie anarchii powstawały i organizowały się. wyszłe z łona ruskiego społeczeństwa. dwa jego odłamy. z których jedna nosiła nazwę Kozaczyzny. druga – Hajdamaczyzny. Historycy nasi dawniejsi. a szczególnie bliżej wypadków stojący. lepiej od nas rozumieli następstwa o objawy tego ruchu społecznego. zrodzonego nad Dnieprem i porywającego furią swawoli ludność wiejską za sobą. lecz domyślnie raczej niż na podstawie badań i dokumentów – nieznanych im zresztą.

12: https://woblink.com/ebook/raskol-i-sekty-w-prawoslawnej-rosji-karol-debinski-32136u

Cena:anna lerke, von clausewitz o wojnie, wróżby do ciasteczek pdf, rachunek różniczkowy i całkowy pdf, urszula nelken, hanna kubiak, sztuka życia, gadowski księgarnia pl, frodna, książki erotyk romans pdf, lucy wilde, pewnego lata w szczepankowie, niezwykłe kobiety, bogumił luft, naukoznawstwo, sławomir juszczyk, schyłek średniowiecza, porozumienie bez przemocy marshall, niezgodziński wytrzymałość materiałów, matematyka i my sprawdzian klasa 6 pdf…