Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna

Autor: Paweł Soroka

Państwa. zwłaszcza nie dysponujące własnym odpowiednim przemysłem obronnym. podejmują współpracę gospodarczo-obronną z innymi krajami w celu podniesienia i unowocześnienia swojego potencjału obronnego.

W związku z tym wybierają partnera lub partnerów. którzy mogą dostarczyć uzbrojenia lub sprzętu wojskowego. którego same nie są w stanie wyprodukować. a także wtedy gdy dążenia do samodzielnego wyprodukowania

ich wymaga nakładów i inwestycji. na które je nie stać ze względów ekonomicznych i społecznych. Za partnerów wybierają państwa. z którymi pozostają w sojuszu wojskowym lub które ze względu na położenie geopolityczne nie są w stanie w przyszłości im zagrozić. produk

72.45: https://woblink.com/ebook/armeno-kipchak-studies-edward-tryjarski-133393u

Cena:


Polityka w mediach

Autor: Magdalena Butkiewicz

Przedmiotem studiów składających się na publikację jest problematyka rozmaitych związków zachodzących między polityką a mediami.

Autorzy podjęli w swych rozważaniach szerokie spektrum zagadnień – od analizy wizerunku poszczególnych polityków i partii politycznych. poprzez badania dyskursu medialnego ukazującego walkę polityczną. zagadnienia historyczne (cenzura). aż po najnowsze medialne wyzwania. dotyczące przenikania polityki w obszar Internetu i nowych mediów. Do najistotniejszych zagadnień należy zaliczyć te. które odnoszą się do ukazania medialnych mechanizmów manipulacji. Owe zabiegi nie tylko przeczą podstawowemu posłannictwu mediów. czyli przekazywaniu prawdy. ale umyślnie wykorzystują je do szerzenia kłamstw i opinii. który

37.8: https://woblink.com/ebook/sejmowa-kontrola-dzialalnosci-rzadu-z-perspektywy-prawnoustrojowej-i-praktyki-politycznej-jerzy-kucinski-133433u

Cena:


Padaczka. Etiologia

Autor: Joanna Jędrzejczak

„Padaczka należy do grupy chorób. których etiologia jest niejednolita. a patogeneza wieloczynnikowa (…) Padaczka może mieć związek praktycznie z każdą patologią mózgową i napady mogą występować w przebiegu bardzo dużej liczby chorób układowych. W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp badań neuroobrazujących. badań genetycznych dających podstawy do lepszego rozumienia etiologii padaczek. Takie określenia. do których byliśmy przyzwyczajeni – idiopatyczna. kryptogenna czy objawowa etiologia padaczki – nie powinny być już dłużej w codziennym użytku. Obecnie padaczki są opisywane poprzez bardziej specyficzne podłoże. które je wywołuje. Książka ta właśnie wskazuje na olbrzymią heterogenność padaczki. przedstawia ważne. częste jej przyczyny. z uwzględnieniem

:

Cena:


KPP w KSRG

Autor: Mariusz Chomoncik

„Procedury jedynie wytyczają kierunek postępowania. natomiast szczegółowe techniki wymagają dokładniejszego opisu. I to jest najważniejszy cel książki. W publikacji zawarto procedury. techniki wykonywania poszczególnych czynności. a także zasady posługiwania się dostępnym sprzętem. Ciekawy element stanowią również analizy realnych akcji z opisami kolejnych czynności ratowniczych. jakie należy wykonać w danym przypadku.”

z Przedmowy

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) to czynności podejmowane przez ratownika wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Dobra znajomość procedur ratowniczych i systematyczne ćwiczenia mają wpływ na jakość i szybkość działań z zakresu KPP.

<

29.9: https://woblink.com/ebook/mr-president-katy-evans-133615u

Cena:


Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna

Autor: Paweł Soroka

Państwa. zwłaszcza nie dysponujące własnym odpowiednim przemysłem obronnym. podejmują współpracę gospodarczo-obronną z innymi krajami w celu podniesienia i unowocześnienia swojego potencjału obronnego.

W związku z tym wybierają partnera lub partnerów. którzy mogą dostarczyć uzbrojenia lub sprzętu wojskowego. którego same nie są w stanie wyprodukować. a także wtedy gdy dążenia do samodzielnego wyprodukowania

ich wymaga nakładów i inwestycji. na które je nie stać ze względów ekonomicznych i społecznych. Za partnerów wybierają państwa. z którymi pozostają w sojuszu wojskowym lub które ze względu na położenie geopolityczne nie są w stanie w przyszłości im zagrozić. produk

72.45: https://woblink.com/ebook/armeno-kipchak-studies-edward-tryjarski-133393u

Cena:fizjologia człowieka konturek pdf, spisek rewolta, śmiech mp3, izabela kowalik, eleonora wiśniowiecka, pacjentce, im mniej, tym więcej, biochemia harpera ilustrowana, supresory, save me pdf, le bon psychologia tłumu pdf, rosyjski pdf, słowa światłości audiobook, moralność pani dulskiej online, psychologia i zycie, iwona wierzba…