Od cara do „cara”

Autor: Wojciech Materski

Państwo. posługując się polityką historyczną. przesądza spory wokół historii. ma monopol na ustalanie prawdy. Panowanie państwa nad przeszłością poprzez odpowiednią reglamentację wiedzy na jej temat. odpowiednie komentarze wiedzy tej towarzyszące. to zarazem forma politycznej kontroli – tym skuteczniejsza. im słabiej jest rozwinięte w danym państwie społeczeństwo obywatelskie. Spreparowana z pomocą usłużnych historyków wiedza o przeszłości ułatwia państwu przekonywujące wyjaśnianie obywatelom aktualnych problemów i oswajanie ich z przyszłymi ewentualnościami3.

Popularne określenie „polityka historyczna”. mające genealogię niemiecką (Geschichtspolitik). nie doczekało się ścisłej definicji. Przez niektórych badaczy nazywane jest wręcz niedefiniowalną enigmą4. W naukach społecznych tra

59: https://woblink.com/ebook/wektory-czyli-jeszcze-wiecej-corela-alicja-zarowska-mazur-126882u

Cena:


ISBN

9788381191753: Wydawnictwo

Format

19.9: https://woblink.

Cena:


ISBN

9788301200350: Wydawnictwo

Format

69: https://woblink.com/ebook/prawa-czlowieka-jakub-tyszkiewicz-wanda-jarzabek-jacek-tebinka-pawel-jaworski-126970u

Cena: Wanda Jarząbek


https://woblink.com/product-publication/download/129204/epub

1:

:

Cena:


Błazen

Autor: Monika Sznajderman

Książka ‚Błazen. Maski i metafory’ jest szukaniem śladów. pogłosów i powidoków błazeńskiej mitologii w nieoczywistych kontekstach dawnej i współczesnej kultury; tropieniem masek i metafor błazna w filozofii. literaturze. sztuce. myśleniu potocznym. Bohater tej książki należy do porządku wyobraźni. Nie jest – jak w większości poświęconych błaznowi monografii – realną figurą błazna królewskiego. klowna. linoskoczka. zamkniętą w obrębie konkretnych epok ani dworskich. teatralnych bądź jarmarczno-cyrkowych przestrzeni. Jeżeli pojawiają się te konkretne postaci. to raczej jako punkt wyjścia. konieczne odniesienia przywołane po to. by przeprowadzić analogię pomiędzy dosłowną i metaforyczną sylwetką błazna. a nie cel sam w sobie. Nad „fizykę” błazna autorka przedkłada jego metafizykę.

‚Książka Moniki Sznajderman. poprzez wszechstronną analizę fenomenu błazna i błazeństwa. przynosi oryginalną diagnozę kultury współczesnej. Wydobywa te jej znaczenia. których nie mógłby ukazać inny typ analizy. a przynajmniej nie miało to miejsca na taką skalę w humanistyce polskiej. Autorka ma szczególną umiejętność krytycznego czytania tekstów. o których pisze. Nie stroni od polemik. na nieścisłościach czy chybionych interpretacjach przyłapuje nawet uznane autorytety. Ma też dar trafnego. syntetycznego wykładu nierzadko zawiłych spraw. Przejrzysta konstrukcja książki wynika także ze swobody. z jaką autorka porusza się po różnorodnych obszarach światowej humanistyki’. prof. Roch Sulima

Wydawnictwo: Czarne

Cena: 29.9flipy od zera, krechowiecki anatomia pdf, prawo unii europejskiej skrypt, sprawozdawczość finansowa pdf, pamięć nieulotna, o dobrym jedzeniu, obwody figur klasa 3 sprawdziany, piękne zapomnienie pdf, dieta w chorobie nowotworowej kapała pdf, echa dawnej warszawy, tajne akcje snajperów grom, kultura jako źródło cierpień, biologia z tangramem, sekret heleny, władcy świata, uspokojenie juliusz słowacki, pilot ci tego nie powie, synagoga szatana pdf, danuta myłek alergie pdf, zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa pdf, hofmański, vademecum norwid, nietypowa matka polka pdf…