Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I

Autor: Izabela Motowilczuk

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników. a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41). z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO.

W części I komentarza zostały omówione przepisy od art. 1 do art. 16 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

• na jakich zasadach za naruszenia dyscypliny finansów publicznych odpowiadają ki

https://woblink.com/ebook/content-marketing-tomasz-stopka-30347u: https://woblink.com/product-publication/download/30347/epub

Cena:


ISBN

9788365853035: Wydawnictwo

Format

29.9: https://woblink.com/ebook/co-to-jest-populizm-jan-werner-muller-30693u

Cena:


ISBN

9788328707290: Wydawnictwo

Format

31.9: https://woblink.com/ebook/milczenie-jest-srebrem-ryszard-cwirlej-30453u

Cena:sobór konstancji, olga tokarczuk ksiazki, skazaniec, poradnik szczęśliwej singielki pdf, zapośredniczenie, portret dziewczyny, efekt motyla co to, niezdobyta pdf, szepty zmarłych pdf, hard ducha, świat cieni, europa universalis 2 poradnik, leah gubi rytm, marta dzido frajda, podporządkowanie rusi mongołom, jolanta tambor, zabawy ortograficzne do druku, procesy metalurgiczne…