Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

Autor: Konrad Sobański

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy. rodzaje transakcji walutowych. wykorzystanie walutowych instrumentów rynku pozagiełdowego (OTC) i giełdowego w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa czy też prognozowanie kursów walutowych w oparciu o mechanizmy relacji parytetowych. Czytelnik znajdzie także informacje nt. krótkoterminowych inwestycji na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej. wykorzystania długu denominowanego w walucie zagranicznej do finansowania działalności. znaczenia i roli transakcji swap w przedsiębiorstwie. zarządzania ryzykiem walutowym w firmie. strategii hedgingowych w zakresie ekspozycji walutowej (tran

49: https://woblink.com/ebook/kultura-jezyka-polskiego-tomasz-karpowicz-138295u

Cena:


ISBN

9788365648747: Wydawnictwo

Format

40: https://woblink.com/ebook/umowa-przewozu-osob-daniel-dabrowski-dorota-ambrozuk-krzysztof-wesolowski-138995u

Cena: Dorota Ambrożukolimp dan simmons, miłośnik książek krzyżówka, dziewczyna miesiąca, znaczenie tytułu medaliony, zabic ksiedza, natura i kultura, polscy nobliści literatura, pdf książki, anna słysz, opaliński bartłomiej, kaprys milionera pdf, numerologia chaldejska, w kręgach władzy tom 2, jenn mckinlay, współczesna architektura, anatomia podręcznik…