https://woblink.com/product-publication/download/16709/epub

1: Autor

:

Cena:


Antologia 100/XX

:

Autorzy: Bolesław Prus. Edward Słoński. Maria Helena Szpyrkówna. Ferdynand Ossendowski. Wanda Mazanowska. Zdzisław Kleszczyński. O.P. [dziennikarz „Tajnego Detektywa”]. Helena Boguszewska. Stefania Zahorska. Bernard Singer. Arkady Fiedler. Jerzy Rogowicz. Józef Kisielewski. Roman Fajans. Stanisław Nogaj. Jan Dąbrowski. Zofia Petersowa. Jerzy Pytlakowski. Rachela Auerbach. Kazimierz Koźniewski. Kazimierz Dziewanowski. Lesław Gnot. Klemens Krzyżagórski. Jerzy Ambroziewicz. Olgierd Budrewicz. Monika Warneńska. Andrzej Brycht. Maria Osiadacz. Bogdan Szczygieł. Wiesława Grochola. Helena Kowalik. Ewa Szumańska. Wiktor Osiatyński. Jakub Kopeć. Wojciech Adamiecki. Romuald Karaś. Joanna Siedlecka. Jacek Snopkiewicz. Teresa Torańska. Stanisław Stanuch. Jerzy Szperkowicz. Radosław Sikorski. Piotr Pytlakowski. Wojciech Górecki. Olga Stanisławska.

Wydawnictwo: ILLUMINATIO

Cena: 29.9


Filozofia matematyki i informatyki

:

Filozofia matematyki rozwijana jest intensywnie zarówno w Polsce. jak i na świecie. Zajmują się nią uczeni reprezentujący różne dyscypliny. Choć bezpośrednio niepotrzebna właściwie dla uprawiania i rozwijania samej matematyki. jest przecież niezbędna dla lepszego zrozumienia tej dziedziny i jej miejsca pośród innych nauk. Ostatnio  zauważyć się daje także rozwój refleksji filozoficznej nad młodą dyscypliną. jaką jest informatyka.

Zebrane w tym tomie prace obrazują prowadzone aktualnie w Polsce badania filozoficzne nad matematyką i informatyką. Ich autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i różne specjalności − są wśród nich zarówno matematycy. jak i logicy. filozofowie czy nawet teologowie. Prace poświęcone są bardzo różnym problemom: od rozważania  rozwoju i zmian w matematyce i znac

:

Cena:polska w xiii wieku, homo deus ebook, anna olczak, monika marczak, dziady część 2, pataki, kasdepke bon czy ton, sandemose, bajki audiobook online, ciekawe metafory, tadeusz milewski językoznawstwo pdf, w śnieżna noc, pozytywne myślenie kluczem do sukcesu, dni tygodnia po niemiecku wymowa, dominika musiałowska książka pdf, mikrobiologia medyczna, prokurator książka pdf, wykluczeni szałek, ogród letni pdf, antoni gołubiew bolesław chrobry…