Dzieła wszystkie. tom 2

Autor: Mistrz Eckhart

Drugi tom kazań jednego z największych i najbardziej kontrowersyjnych mistyków średniowiecza.

Bądzcie pewni. Bóg nie omieszka dać nam wszystkiego i gdyby nawet przysiągł coś innego. nie mógłby się powstrzymać od dawania nam.

Bóg jest we wszystkich rzeczach. A im bardziej jest w nich. tym bardziej poza nimi; im bardziej wewnątrz. tym bardziej na zewnątrz. a im bardziej na zewnątrz. tym bardziej wewnątrz.

Historia dzieł Mistrza Eckharta sama w sobie jest fascynująca. od jego wielkiego ucznia – XV-wiecznego mistyka Mikołaja z Kuzy począwszy. a na współczesnej kontynuacji edycji rozpoczętej przez Josefa Quinta (jego następcy to G. Steer i W. Klimank) skończywszy. Wydawnictwo W drodze nadając niniejszej edycji tytuł Dzieła wszystkie. odnosi tę formułę do dzieł wszystkich Mistrza Eckharta (dotąd odnalezionych i wydanych w Niemczech). które powstały w języku niemieckim (Spätmittelhochdeutsch). Oprócz tego istnieje cały zbiór dzieł łacińskich (Die latteinischen Werke. wyd. A. Zimmermann. L. Sturlese. t. 1-5).

Wydawnictwo: W Drodze

Cena: 39.99


Jakość w Agile

Autor: Karolina Zmitrowicz

Książka Jakość w Agile została w całości poświęcona szeroko rozumianej tematyce zarządzania jakością w zwinnych projektach IT – od organizacji procesów jakościowych. przez różne podejścia. aż po konkretne narzędzia i techniki wspierające zarządzanie jakością.

Na początku autorzy skupiają uwagę na kulturze organizacyjnej. jako niezbędnej podstawie do zbudowania ekosystemu zarządzania jakością w całej organizacji. Pokazują. co należy zrobić w przypadku konieczności zaplanowania i wdrożenia procesów zarządzania jakości w organizacji.

Następnie schodzą na poziom produktu i projektu. Kolejno omawiane zagadnienia poprowadzą Czytelnika przez cały proces wytwórczy. począwszy od pomysłu biznesowego. poprzez efektywne pr

25.2: https://woblink.com/ebook/hillary-clinton-kariera-polityczna-longin-pastusiak-133382u

Cena:


Sfinks lodowy

Autor: Juliusz Verne

Dwutomowa powieść przedstawia przygody Halbrana i jego załogi w poszukiwaniu odpowiedzi. co stało się z Pymem.

Puste. odstraszające silnymi mrozami. pozbawione prawie wszelkiego życia. zarówno zwierzęcego jak roślinnego. daleko ku południowemu biegunowi wysunięte wyspy. nazwane przez kapitana Cooka „Wyspami Smutku’ stały się dziwnym zbiegiem okoliczności. widownią osobliwych aż do nieprawdopodobieństwa wypadków.

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 9.9tomek na tropach yeti pdf, upadek komunizmu w polsce krótko, witkiewicz szewcy, budowanie poczucia własnej wartości u dzieci, maksymy i rozważania moralne, ryzyko gangstera pdf, zranione uczucia figaro pdf, fast line milionera, mudra energii, historia masonerii, pseudonim macieja słomczyńskiego, prawie rodzina, benedykt xvi ostatnie rozmowy, historyzm maski, kaninchen rodzajnik, poradnik do minecrafta, antoni sygietyński, sieć ostatni bastion ss, juz nie zapomnisz mnie, humor z zeszytów szkolnych, oni to wiedzą kocie, biblioteka ebooków, gordian grzech pdf…