Zew włóczęgi

Autor: Rebecca Solnit

Spacer. przechadzka. marsz. pielgrzymka. wędrówka. włóczęga – to tylko niektóre z form pieszego obcowania z miastem i z naturą. Kto i dlaczego miał do nich prawo. a komu tego prawa odmawiano? Rebecca Solnit przekonuje. że przemierzanie przestrzeni rzadko bywa niewinne. często ma charakter aktu estetycznego. filozoficznego lub politycznego. Przyglądając się historii wędrowania oraz współistnieniu chodzenia i myślenia. autorka opowiada o dziejach zachodniej kultury. a jej opowieść swobodnie meandruje od perypatetyków do Rousseau. od Baudelaire’a do marszy antyglobalistów i ekologów.

Gdy przechadzamy się ścieżkami przemierzonymi kiedyś przez naszych przodków bądź staramy się wskrzesić jakieś wydarzenie z dawnych dziejów a nawet z naszego własnego życia. próbując prześledzić na powrót jego szlak. przeszłość łączy się z teraźniejszością. A każda przechadzka pokonuje przestrzeń niczym wątek biegnący w tkaninie. splatając z sobą kolejne. póki nie utworzą ciągłego przeżycia – w przeciwieństwie do podróży samolotem. a nawet samochodem czy pociągiem. która rozczłonkowuje czas i przestrzeń. Ciągłość jest właśnie jedną z tych rzeczy. które. jak mi się zdaje. utraciliśmy w epoce przemysłowej. ale wciąż możemy starać się ją odzyskać. co niektórym się udaje. Pola i ulice czekają na nas.

Wydawnictwo: Karakter

Cena: 45


Jak opodatkować VAT i udokumentować sprzedaż towarów w zestawach

Autor: Aneta Szwęch

Sprzedaż towarów w zestawach jest w ostatnim czasie szczególnie kontrolowana przez organy podatkowe. Ich zdaniem w tym przypadku często występuje nadużycie prawa. czyli takie kształtowanie polityki cenowej zestawu. aby zapłacić jak najmniej podatku VAT. Takie postępowanie jest negowane przez organy podatkowe i sądy. Przedstawiamy aktualne stanowisko organów podatkowych. jak należy opodatkować VAT zestawy z którym nie zawsze można się zgodzić. W publikacji znajdziemy informację. jak ustalić podstawę opodatkowania. jak dokumentować sprzedaż zestawów oraz kiedy dodatkowy towar można potraktować jako rabat towarowy.

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 9.9


https://woblink.com/product-publication/download/130007/pdf

1:

:

Cena:


ISBN

9788379952007: Wydawnictwo

Format

24.99: https://woblink.com/ebook/drzewo-wspomnien-magdalena-lewandowska-malgorzata-lewandowska-133642u

Cena: Małgorzata Lewandowska


Zespół 7 – ‚Przychody. dochody i koszty’ po zmianach

Autor: Izabela Motowilczuk

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa. budżetów jednostek samorządu terytorialnego. jednostek budżetowych. samorządowych zakładów budżetowych. państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria poradników. w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu

31: https://woblink.com/ebook/test-jolanta-holzer-samuel-milewski-130033u

Cena: Samuel Milewski


Listy. Marina Cwietajewa. Rainer Maria Rilke. Boris Pasternak

Autor: Rainer Maria Rilke

Niezwykła korespondencja trójki wielkich europejskich poetów jest zapisem ich pasji życia i poezji. ale też opowieścią o samotności. smutku. wreszcie śmierci. To również obraz „ciekawych czasów”. w których przyszło żyć bohaterom książki i które zdeterminowały ich losy – Europa w pół kroku między jedną a drugą wojną. terror stalinowski. Odkupieniem mogła być jedynie poezja. „Rilke nie jest ani zamówieniem naszych czasów. ani ich reprezentantem. – jest ich przeciwwagą. Wojny. rzezie. porozrzucane mięso niezgody – i Rilke. Dzięki Rilkemu nasze czasy zostaną ziemi – odpuszczone.” pisała młoda Cwietajewa. 

Książka. obok listów. zawiera komentarze pokazujące biograficzne i historyczne okoliczności ich powstania. wprowadzające czytelnika w e

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Cena: 299


ISBN

9788381373302: Wydawnictwo

Format

103.2: https://woblink.com/ebook/rodo-ochrona-danych-osobowych-przewodnik-po-zmianach-z-nowa-ustawa-odo-barbara-pioro-130014u

Cena:zycierzeczy, ibuk.pl za darmo, deep web film, arystokratka w ukropie pdf, w piwnicznej izbie, psychologia tańca, tonąca w błękicie pdf chomikuj, w ramionach, broń pancerna iii rzeszy, itstart, helena czakowska, sp. z o.o. pisownia, dariusz kaczor, rozmowy z bogiem tom 2 pdf, lillian glass, dalej jest noc, encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa pdf, gentleman numer dziewięć pdf chomikuj, konstrukcje stalowe książka…