Zarządzanie w czasach kryzysu. Wybrane zagadnienia

Autor: Łukasz Wróblewski

Stałą cechą towarzyszącą procesom gospodarczym w czasach niepewności. nieprzewidywalności

oraz niepełnej informacji jest zjawisko zwane kryzysem. W życiu każdej organizacji kryzys. niezależnie od skali. zawsze jest okresem przełomowym. a nawet stanowi punkt zwrotny w jej działalności. Niektórzy postrzegają kryzys jako

wyniszczające zagrożenie. a inni – wręcz przeciwnie – jako impuls mobilizujący do wytężonej pracy i rozwijania przedsiębiorstwa. ale także szansę na wykorzystanie własnych przewag rynkowych względem słabszych konkurentów. Kryzys może stać się dobrym momentem. aby zrewolucjonizować istotne obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa. np. sferę personalną czy też sferę zarządza

Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Cena: 29


Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu

Autor: Jean-Michel Poffet

Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd. aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawiciela. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się tak wielkim „nieumiarkowaniem” w miłości i przebaczaniu.

Aby osiągnąć sukces. dbamy głównie o własny interes. nie licząc się z innymi. którzy mogliby wykorzystać moment naszej słabości. Nawet jeśli zdobywamy się na akty miłosierdzia. przychodzi nam to z wielkim trudem. Autor książki w poszukiwaniu Bożego miłosierdzia sięga do tekstów biblijnych. odwołując się do historii dzieła stworzenia. kluczowych wydarzeń z życia wielkich postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Głosowi Biblii obecnemu w rozważaniach odpowiada jak echo głos wielkiej mistyczki z XIV wieku – św. Katarzyny ze Sieny. uzupełniony wszechobecną inspiracją św. Dominika – to przecież nie kto inny. jak on. modląc się do późnej nocy. wołał: „Mój Boże. moje Miłosierdzie. co się stanie z grzesznikami?”.

Wydawnictwo: W Drodze

Cena: 23.99


https://woblink.com/product-publication/download/128415/epub

1:

:

Cena:łosiak psychologia emocji pdf, panny z wilka online, kartezjusz dzieła, gemma galgani, pole równoległoboku i rombu zadania klasa 5 pdf, siła pędu, deborah harkness księga czarownic, biochemia harpera ilustrowana, wprawki, imię róży audiobook, bandyci i celebryci chomikuj, laura thalassa, egzamin ósmoklasisty angielski pdf, integracja sensoryczna książki, remember me forever pdf, bajki dla doroslych…