Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim

Autor: Mirosław J. Leszka

Nowatorskie spojrzenie na Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim!

Autorzy w barwny i intrygujący sposób przedstawiają dzieje Konstantynopola – Nowego Rzymu – od IV do początku VII wieku. Wykorzystując własne badania i najnowsze ustalenia archeologów i historyków. rzetelnie prezentują najważniejsze wydarzenia polityczne. zagadnienia społeczne. obyczajowe. ustrojowe. gospodarcze. topograficzne. kulturowe i religijne. związane z miastem i jego mieszkańcami. Opisują m.in. strukturę społeczną Nowego Rzymu. system władzy. życie dworskie. znaczenie Kościoła. działania i charakterystykę fakcji cyrkowych. problemy aprowizacyjne oraz wpływ klimatu na losy miasta. Ukazują także liczne rozry

Wydawnictwo: Filia

Cena: 0


Ziemia jałowa

Autor: Magdalena Okraska

Ci. których kolorowy pociąg z napisem „transformacja” powiózł wesoło daleko w przód. nie są w stanie po prawie trzech dekadach zrozumieć. że ta sama zmiana zostawiła daleko w tyle setki tysięcy czy miliony ludzi. z większych i małych ośrodków. Nikogo z beneficjentów sytuacji nie interesowały losy pana Heńka z prywatyzowanej huty. pani Marioli z niepotrzebnego nagle osiedlowego magla czy pana Zdzisława z zamykanej odlewni. Po co. skoro kolorowy pociąg pędził przed siebie w stronę Europy. a żeby z niego nie wypaść. trzeba było mocno trzymać się na zakrętach? Trudno odwracać się w pędzie.Plan Balcerowicza był wyrokiem śmierci dla mniejszych ośrodków. Życie. które od przedwojnia toczyło się wokół kopalni. huty. odlewni czy wytwórni. kilka razy zamigotało i przygasło. Z ust do ust powtarzano mantrę – s

:

Cena:


Organizacja systemów produkcyjnych

Autor: Jerzy Lewandowski

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji jako jednego z bardziej złożonych systemów organizacyjnych. charakteryzujących się określoną specyfiką. zwłaszcza w zmieniającym się i pełnym wyzwań otoczeniu. Istotny wpływ na zarządzanie produkcją w takich warunkach ma dobrze przygotowana organizacja systemów produkcyjnych. w której uwzględnia się m.in. skuteczne. a zarazem nowoczesne metody i narzędzia usprawniania procesu produkcyjnego oraz dostrzega niebagatelne znaczenie kapitału ludzkiego i ochronę środowiska naturalnego. Złożoność funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych oznacza zatem. że menedżerowie odpowiedzialni za: projektowanie. techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji. wytwarzanie. marketing. sprzedaż wyrobu.

14.9: https://woblink.com/ebook/how-to-live-how-to-create-your-future-recognize-the-power-of-your-brain-and-use-it-wioletta-wilczynska-140330u

Cena:kompleks portnoya, czasopisma prl, o wojnie clausewitz, lucyfer pdf, szkic pejzażu, krysicki włodarski rozwiązania zadań tom 1, bezpieczeństwo międzynarodowe pdf, ibuk.pl, technika badań, boxer folwark zwierzęcy, maria molicka, podręcznik do łaciny, szczerek siódemka, kultura muzułmańska, agnieszka piotrowska-piątek…