Kropki i kreski

Autor: Michał Zioło

Ta książka to notes wędrowców. Stworzyli go dwaj mnisi – Michał i Wojciech. O sobie mówią z uśmiechem. że są amatorami. Wskrzeszają w ten sposób pierwotne znaczenie tego słowa. które z łacińskiego ‚amo’ oznacza tego. który kocha.

Ci dwaj wędrowcy Boga miłują świat. obserwują go i opowiadają. Michał zapisuje w notesie portrety ulubionych pisarzy. Dla niego. trapisty. mało podróżującego mnicha zakonu o surowej regule. lektura jest sposobem przemierzania świata ludzkich różnorodności. Wojciech. dominikanin. częściej od Michała w podróży służbowej. zapełnia kartki kreskami szkiców. zadziwiony pięknem. kruchością i przemijaniem świata. Ich podróżny kajet inspiruje czytelnika do tworzenia własnych notesów.

Wydawnictwo: W Drodze

Cena: 21.99


Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej – doświadczenia i wyzwania

Autor: Barbara Szatur-Jaworska

W czterdziestoleciu działalności Instytutu Polityki Społecznej zainteresowania badawcze jego pracowników w pewnych dziedzinach były niezmienne. a w innych ulegały zmianom. Od początku przedmiotem naszych badań były polityka zatrudnienia i społeczny ustrój pracy. zabezpieczenie społeczne. polityka rodzinna. rozwój i postęp społeczny. międzynarodowe aspekty polityki społecznej. Z biegiem czasu – wraz z powiększaniem się zespołu pracowników oraz pojawianiem się nowych problemów społecznych i nowych wyzwań – tematyka analiz prowadzonych w Instytucie rozszerzała się. a także zmieniały się pytania badawcze dotyczące dawnych przedmiotów badań. Polityki szczegółowe. którym obecnie poświęcają uwag

28.35: https://woblink.com/ebook/polityka-wladz-partyjnych-i-panstwowych-wobec-ludowego-wojska-polskiego-w-latach-1949-1956-jan-sobiech-133406u

Cena:


Klucz Zagłady

Autor: James Rollins

Trzy morderstwa. trzy kontynenty. jedno powiązanie – na ciałach wszystkich ofiar pozostawiono pogański znak – krzyż Druidów. Oddział Sigma Force pod dowództwem komandora Graya Pierce’a podąża śladem zagadki i wpada na trop wiodący aż w mroki średniowiecza. do jedenastowiecznej Anglii i katastralnej Księgi Obrachunku. powstałej jako próba kompleksowego przeglądu gruntów i ludności. Dlaczego niektóre z wiosek wymienionych w dokumencie zostały opatrzone jednym tylko słowem – ‚vastare’ – spustoszone? Na wyspie Bardsey Pierce trafia na ślady tajemniczej. wysoko toksycznej substancji. która mogła przyczynić się do śmierci ogromnej liczby ludzi. Ktoś chce wykorzystać antyczną substancję. by. pod przykrywką walki z głodem. stworzyć śmiercionośną broń. Gra idzie o najwyższą stawkę.

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 24.99philipp meyer syn, dorota losiewicz, bielański chemia nieorganiczna pdf, streszczenie lektury stowarzyszenie umarłych poetów, deliberacje, jądro ciemności streszczenie szczegółowe, giddens socjologia, odyseja parandowski, księga wszystkich dusz czarownica pdf, anatomia człowieka bochenek pdf, wróć alfiku, jacek żakowski marta żakowska, wiekuisty człowiek, zmierzch memy, motywy literackie w przedwiośniu, farmacja stosowana sznitowska, szpony i kły, historia testy gimnazjalne, minister spraw wojskowych, harry potter komnata tajemnic pdf, helclów, oręziak, milczacy swiadek…