Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku

Autor: Krzysztof Cieślik

Przedmiotem publikacji jest dzieło literackie Cypriana Norwida na tle antropologii kulturowej (jej przedmiot zainteresowania jest zaś w dużej mierze zbieżny z przedmiotem zainteresowania poety) i ewolucjonizmu drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Ewolucjonizm. z którym w książce mamy do czynienia. nie obejmuje jedynie myśli przyrodoznawczej Darwina i ewolucjonizmu antropologicznego – reprezentatywnych dla tamtych czasów – Edwarda Burnetta Tylora. Lewisa Henry’ego Morgana oraz Ludwika Krzywickiego. Istotne są również wcześniejsze dokonania myślicieli oświeceniowych i ewolucja ducha według Georga Wilhelma Hegla. Uwzględniono także pozytywistyczne ujęcie postępu wraz z jego konsekwencjami odległymi od teorii angiel

34.65: https://woblink.com/ebook/wplyw-polityki-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-sluzbie-cywilnej-na-funkcjonowanie-panstwa-kamil-mroczka-133398u

Cena:


Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej

Autor: Jerzy Kuciński

Książka ukazuje się w roku dwudziestej rocznicy uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.. chociaż nie była zamierzona i pomyślana jako praca rocznicowa. Może natomiast być uznana za pewnego rodzaju głos autora w sprawach oceny potrzeby ewentualnych zmian niektórych unormowań obowiązującej ustawy zasadniczej. a także dokonania określonych korekt w praktyce sejmowej kontroli działalności rządu. Przedmiotem zainteresowania jest więc kontrola działalności rządu sprawowana przez Sejm in pleno. przez komisje sejmowe oraz przez posłów.

Autor rozważa problemy sejmowej kontroli działalności rządu w szerokiej perspektywie prawnoustrojowe

28.35: https://woblink.com/ebook/nowe-idee-zarzadzania-publicznego-ewa-marciniak-jerzy-szczupaczynski-133403u

Cena: Jerzy Szczupaczyński


ISBN

9788380171718: Wydawnictwo

Format

28.35: https://woblink.com/ebook/uzycie-sil-zbrojnych-rfn-w-swietle-ustawy-zasadniczej-z-1949-r-katarzyna-dunaj-133412u

Cena:


Świerszcz za kominem

Autor: Karol Dickens

„Świerszcz za kominem” to historia o ludzkiej dobroci. pokonywaniu trudnych chwil w życiu. o miłości oraz o szczęściu. którego blask widać z mieszczącego się niedaleko ogniska domowego. Tytułowy owad jest strażnikiem tego ogniska. chroniącym się przed mroźną zimą za kominem i dającym swoje dobre rady tym. którzy go wysłuchają.

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 6.9


Wydawnictwo

Wydawnictwo Pauza: Format

133345

https://woblink.com/product-publication/download/133345/epub: 1

Cena:kolory ognia, mali bogowie 2 pdf chomikuj, kinetyka reakcji enzymatycznej, csi kryminalne zagadki miami, alchemia uwodzenia pdf, praca socjalna z rodziną, refleksoterapia stop, fluktuacji, sukcesja praca, obrzędy słowian, hannibal klęska, zombie.pl 2, patriotyzm wypracowanie…