Mowa mieszkańców pogranicza Mazowsza

Autor: Małgorzata Kapusta

W mowie mieszkańców współczesnych wsi obserwuje się daleko idące przemiany. Nieustannie pomniejsza się zasięg użycia gwar – są one wypierane pod wpływem języka ogólnego. Badacze są zgodni. że obserwujemy współcześnie zmierzch gwar ludowych

Monografia autorstwa Małgorzaty Kapusty wprowadza problematykę regionalnego i dialektalnego zróżnicowania mowy mieszkańców tzw. pogranicza wewnętrznego. w tym wypadku pogranicza Mazowsza i Małopolski. To studium ukazuje procesy zachodzące współcześnie głównie w aspekcie dialektologicznym. tworząc podstawy dalszych badań o charakterze socjolingwistycznym. Niezwykle cenne jest zebranie i opisanie gwar na terenach dotąd słabo zbadanych. Jednym z obszarów. dla którego brak jest obecnie szczegó

22.05: https://woblink.com/ebook/wirtualne-targowisko-tom-3-kinga-cybulska-marta-jarosz-pawel-maciaszek-133430u

Cena: Marta Jarosz


1

:

:

Cena:slownik frazeologizmow, zima czarownicy, hymn słowacki, pilch książki, wioletta baran, bajka monster high 13 życzeń, był sobie pies 1, mma fighter walka pdf, jacek skowroński egzorcysta, polska polityka migracyjna, halina kowalewska, sekrety dusz czyśćcowych, relacje człowiek natura w literaturze, streetworking pdf, puślecki metody badań pedagogicznych pdf, fizjologia człowieka traczyk pdf, tom venuto, śmiertelne kłamstwa…