1

:

:

Cena:


Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632

Autor: Kazimierz Chodynicki

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

REPRINT. Termin „Kościół Prawosławny”. użyty w tej pracy. nie był przyjęty w polskiej literaturze historycznej. W dokumentach i pismach polemicznych od XV do XVIII wieku występują najczęściej dla oznaczenia wyznania prawosławnego wyrażenia takie. jak „wiara grecka”. „błachoczestie”. „dyzunia” „schizma”. Zwroty te nie są jednak dogodne przy pisaniu dziejów prawosławia i zwroty te z różnych powodów nie mogą być obecnie stosowane. Dlatego autor używa określenia Kościół prawosławny. Książka opisuje następujące okresy owych dziejów: pierwszy: powstanie metropolii prawosławn

14: https://woblink.com/ebook/duchy-czesc-i-ii-i-iii-aleksander-swietochowski-32266u

Cena:


ISBN

9788379767526: Wydawnictwo

Format

31.9: https://woblink.com/ebook/motywy-osobiste-aleksandra-marinina-32182u

Cena:


A co ja mam z tym wspólnego? Zbrodnia popełniona w marcu 1945 roku.

Autor: Sacha Batthyany

Pod koniec marca 1945 roku hrabina Margit Thyssen-Batthyany urządza w pałacu w Rechnitz w Austrii przyjęcie pożegnalne dla miejscowego kierownictwa NSDAP. SS i Gestapo. W jego trakcie niektórzy goście wychodzą z pałacu. by rozstrzelać żydowskich robotników. przetrzymywanych w pobliżu.

Ponad 60 lat później informacja o tamtej zbrodni dociera do kuzyna hrabiny. młodego dziennikarza z Zurychu. Sachy Batthyany’ego. – A co ty masz z tym wspólnego? – pyta go pisarz Maxim Biller. Batthyany. szukając odpowiedzi. zagłębia się w historię swego rodu: udaje się na dawne Węgry. przemierza syberyjskie gułagi. w Buenos Aires spotyka ocalałą więźniarkę Auschwitz. Odkrywa tajemnicę. która odmieni jego poglądy.

Czy minione pokolenia mają wpływ na n

32.9: https://woblink.com/ebook/duchy-jeremiego-robert-rient-32079u

Cena:sprawdzian klasa 3 podstawowa, gospodarka liberalna, złe spojrzenia, nauka to lubię, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia komentarz pdf, mikolajek online, jak zostać mistrzem, druga szansa za darmo, jacek machowski, piotr kulas, tomasz karpowicz, angielski dla wiecznie początkujących pdf, chromatografia gazowa pdf, neuronauka poznawcza…