Boski Bach

Autor: Piotr Wierzbicki

Ebook bez dołączonej płyty muzycznej.

Ta niewielka książeczka nie jest ani popularyzatorskim brykiem na temat „życia i twórczości”. ani uczonym. muzykologicznym przyczynkiem do wiedzy o lipskim mistrzu. To żywy. chwilami polemiczny esej. próba dokopania się do samego jądra muzycznej treści jego sztuki. Podpatrzony w czterech najbardziej charakterystycznych obliczach – buntownik. pocieszyciel. tragik. mistyk – jawi się tu Bach. wbrew obiegowym poglądom. jako artysta spełniony. podziwiany. świadomy wagi swych dokonań. gotów uczynić wszystko. co należy. by potomność widziała go tym. kim widział siebie sam. Skromny (na pytanie „jak pan to wszystko osiągnął?”. odpowiadał „od początku bardzo dużo pracowałem. każdy. kto by tyle pracował. osiągnąłby tyle. co ja”). wyzbyty zazdrości i zawiści. ciekawy osiągnięć rywali. uczył się od wszystkich. chłonął i w końcu ogarnął wszystkie głosy świata.

Słowo „Boski” w tytule książki nie jest pustym komplementem. Piotr Wierzbicki nie waha się przypisywać wręcz boskość Bachowskiemu panowaniu nad materią myśli. przeżyć. dźwięków.

Wydawnictwo: Sic!

Cena: 18


Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki. listy. studium

Autor: Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. jeden z najwybitniejszych artystów światowego teatru w XX wieku. był człowiekiem spotkań. Można powiedzieć. że jego droga w sztuce realizowała się poprzez spotkania z ludźmi. Książkę wypełniają notatki ze spotkań autora z Grotowskim. listy różnych osób do Zbigniewa Osińskiego. dotyczące Jerzego Grotowskiego. listy Grotowskiego do Osińskiego. a także studium Dzieło Jerzego Grotowskiego jako „przedmiot badań”. w którym autor podejmuje próbę swoistego podsumowania swojej przygody z twórczością Grotowskiego.

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Cena: 39michał strogow muzyka, supreme commander poradnik, pudelko z marzeniami, handel zagraniczny rymarczyk pdf, streszczenie stowarzyszenie umarłych poetów, fizykoterapia pdf, alfabet nowaka, polskie książki obyczajowe, aforyzmy o milosci, anthony william boski lekarz, pytlakowski piotr, graveyard keeper merchant, jak odzyskać siebie, agnieszka fiutak, nowe przygody pana samochodzika pdf, rok zająca, grillbar galaktyka…