Ceny transferowe

Autor: Mariusz Makowski

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych. jak i dla podatników.

Książka w praktyczny sposób przedstawia obowiązki nałożone na podmioty powiązane. a następnie „krok po kroku” opisuje tworzenie dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 2018 r.. które dotyczą m.in.:

● podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);

● podmiotów wchodzących w skład największych grup kapitałowych zobowiązanych do składania raportów CBC (country by country report);

● przesłanek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części wydatków związanych z nabyciem usług czy świadczeń niema

20: https://woblink.com/ebook/zydow-lamiacych-prawo-nalezy-karac-smiercia-barbara-engelking-dariusz-libionka-125692u

Cena: Dariusz Libionka


Szkice krytyczne (Dzieła zebrane. t. 7)

Autor: Bruno Schulz

Bruno Schulz zawsze stał po stronie autorów. nawet gdy sam wcielał się w niewygodną dla siebie rolę krytyka. Nie chciał sobie „arrogować” porównującego i oceniającego spojrzenia znawcy. przedkładając nad nie sąd prywatnego konsumenta i amatora. Być może dlatego tom zawierający wszystkie jego szkice krytyczne liczy zaledwie czterdzieści dwa teksty. I być może dlatego w każdym z tych tekstów Schulz wykracza daleko poza horyzont klasycznych badań literackich czy codziennej praktyki recenzenckiej i podąża w stronę krytyki autorskiej. wykorzystującej narzędzia hermeneutyki. psychoanalizy i mitografii. by wydobyć z omawianego dzieła najgłębsze pokłady sensów.

Szkice krytyczne Schulza. zarówno fundamentalne dla zrozumienia jego dzieła eseje. wnikliwe prace literaturozna

:

Cena:


ISBN

9788301199517: Wydawnictwo

Format

59: https://woblink.com/ebook/projektowanie-i

Cena: 209elementy logiki i teorii mnogości, richard branson kroki w nieznane, kicia kocia bajka, ludzie doskonali, pakt z diabłem pdf meghan march, pełna moc życia pdf, amo jones marionetka pdf, odnawialne źródła energii pdf, jolanta blicharz, autorka chaty wuja toma, audiobook potęga podświadomości, audiobooki erotyczne, ułaskawienie, kahneman pułapki myślenia, kapelusz pani wrony audiobook, mój mąż potwór, jak znaleźć przyjaciół i zjednać sobie ludzi pdf, łukasz malik, piękne zapomnienie pdf, roman dmowski myśli nowoczesnego polaka…