Latający cyrk fizyki

Autor: Jearl Walker

Podczas swej działalności wykładowcy. demonstratora i popularyzatora fizyki (także w licznych wykładach i pokazach fizycznych na różnych uczelniach amerykańskich oraz w wielu występach radiowych i telewizyjnych) Jearl Walker stał się prawdziwym kolekcjonerem przykładów. doświadczeń. ciekawostek. historyjek i faktów. świadczących o tym. że „fizyka jest wszędzie”. że niemal wszystko. co dzieje się wokół nas. można wyjaśnić na podstawie wiedzy z zakresu fizyki.

Te właśnie przykłady. doświadczenia. ciekawostki. historyjki i fakty oraz ich wyjaśnienia na podstawie pojęć i praw fizyki są zawarte w recenzowanej książce The Flying Circus of Physics. Jak pisze autor. książka powstała w związku z zainteresowaniem zawartością

Wydawnictwo: Oficyna Literacka Noir sur Blanc

Cena: 34


Oddychać Imieniem. O medytacji

Autor: Maksymilian Nawara

Medytacja chrześcijańska opiera się na modlitwie Jezusowej. na której w rytm oddechu przywołujemy imię Pana. Przez niemal dwa tysiąclecia przekazywano sobie tę tradycję głównie w klasztorach. dziś praktykuje ją coraz więcej świeckich.

Oddychać Imieniem stanowi owoc konferencji wygłoszonych przez ojca Maksymiliana – opiekuna lubińskiego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej. podczas prowadzonych przez niego sesji medytacyjnych. Autor dzieli się swoim doświadczeniem modlitwy. Mówi o trudnościach i pokusach. które każdemu na tej drodze towarzyszą. Przywołuje wielowiekowe dziedzictwo Kościoła. opowiada o zmaganiach ojców pustyni. Zachęca do podjęcia medytacji. przekonując: „Duch Święty (…) jest tym. który daje nam dar modlitwy nieustannej. My powinniśmy »tylko« na niej wytrwać”.

Wydawnictwo: W Drodze

Cena: 24.99


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Autor: Kamila Grabowska

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe. biegły rewident. dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę. jaką należy wdrożyć. aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji.

● czasie przechowywania dokumentacji.

● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną.

● obowiązkach zarówno samego podmiotu. jak

:

Cena:


:

:

Cena:


Cudzoziemiec oraz inne przypadki

Autor: Roman Staniek

Opowiadanie to składa się z zasłyszanych lub wymyślonych historyjek. które autor ‚wrzucił do jednego kosza’ i przy pomocy fikcyjnych bohaterów połączył ze sobą.

Integracja społeczeństw oraz rasizm są aktualnymi tematami we wspólnej Europie. Wielu polityków debatuje i łamie sobie głowy nad rozwiązaniem tych problemów. Tomasz Janowski. bohater mojej książki. w niekonwencjonalny sposób pracuje nad tymi jakże skomplikowanymi sprawami.

Książka przeznaczona jest dla dorosłych czytelników.

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 14.9past continuous budowa pdf, oczy smoka stephen king, dwulatki, revol, paul kosmita, zarobek pasywny, o prawo do głosu ks lemańskiego, vincent sarah brianne pdf, oko węża, mickiewicz konrad wallenrod, aleksandra badeńska, władcy z dynastii jagiellonów, smierc w pemberley, niby noc, marlena duda, anna langner, trylogia zła…