Miesiąc: Wrzesień 2017 (Page 1 of 21)

Autorski program nauczania wychowania fizycznego

Autorski program nauczania wychowania fizycznego

Autor: Krzysztof Warchoł

Dla I. II. III i IV etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy. konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania. Program jest zgodny z nowa podstawą programową.

Wydawnictwo: Fosze

Cena: 26.9


Bliskie spotkania

Autor: Halszka Olsińska

„Wiersze jak szlachetne kamienie”. Wypiski. „Twórczość” 6/1997

„Wyczytuję z niej (Pani poezji) jej wymyślność i swojskość. kobiecą subtelność i – proszę wybaczyć – kobiecą rubaszność. coś co tak nazywam. jest rzadkością” (Warszawa. 10 kwietnia 1998 r.).

„(…) moje słowa – piękne wiersze – nie są konwencjonalnym pustosłowiem (…). W Twoich wierszach urzeka mnie ich samoswojość. może należałoby napisać. ich prywatność. ale mogłoby to być mylące. One są jak najbardziej ponadprywatne. ich prywatność jest w samej formie. w tym. że się w nich do niczego poetycko nie przypisujesz (…). Chcesz zbudować ze słów coś dla Ciebie najważniejszego. budujesz to według własnego porywu. improwizujesz swój własny kształt Prawdy i Poezji (…)” (Warszawa. 6 stycznia 20

33: https://woblink.com/ebook/zloty-lew-wilbur-smith-giles-kristian-22484u

Cena: Giles Kristian


Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych

Autor: Jacek Sawicki

Od autora

Zamysł napisania tej książki zrodził się po opublikowaniu w miesięczniku „IZOLACJE” serii moich artykułów dotyczących płyt warstwowych w sztywnych okładzinach metalowych. Przy ich opracowaniu przekonałem się. że literatura fachowa dotycząca tej problematyki znajduje się w dużym rozproszeniu.

Podstawowym źródłem wiedzy o tym materiale budowlanym. zwłaszcza o jego charakterystyce. zasadach projektowania i regułach wykonawstwa. są aprobaty techniczne oraz informacje techniczno-naukowe opracowane przez producentów płyt warstwowych. Normy techniczne dotyczą wymagań użytkowych. ogólnych zasad projektowania i montażu. Zakres ich regulacji obejmuje m.in.: warunki BHP. wymogi konstrukcyjne. izolacyjność cieplną. nieprzepuszczalność powietrza. wodoszczelność. wydajność energetyczną. odporność ogniową. izolacyjność akustyczną. ochronę odgromową. a także kwestie zdrowia i higieny oraz wpływu na środowisko.

W 2008 r. nakładem ITB w cyklu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” ukazał się zeszyt nr 9 „Lekka obudowa z płyt warstwowych” z serii „Instrukcje. wytyczne. poradniki” [1]. Zawarto w nim najważniejsze przesłania obowiązującej już od pewnego czasu normy PN-EN 14509:2007. „Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości” [2]. Przywołana norma pod koniec października 2009 r. znajdowała się jeszcze na etapie tłumaczenia na język polski.

Brak jej polskiej wersji w pewnym stopniu do niedawna rekompensowały poradniki ITB z serii „Aprobaty techniczne” pt. „Zalecenia udzielania aprobat technicznych” (ZUAT): „Płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach z blach metalowych”. ZUAT 15/II.04/2003 [3] oraz „Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach metalowych”. ZUAT-15/II.09/2005 [4]. Konsekwencją wprowadzenia tej normy będzie. począwszy od października 2010 r.. zaprzestanie wydawania aprobat technicznych na płyty warstwowe przez notyfikowane jednostki badawcze i zastąpienie ich procedurami oceny zgodności wyrobów z normą w postępowaniu na oznakowanie symbolem CE. zgodnie z którymi producent po spełnieniu wszystkich przewidzianych wymagań będzie mógł wystawiać deklarację zgodności na wyroby i sygnować znakiem CE.

Istotne informacje zawarte są w przepisach Prawa budowlanego [5]. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6. 26]. oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [7].

Z zagranicznych wydawnictw książkowych zwraca uwagę pozycja „Sandwich Panel Construction” Rolfa Koschade’a [8]. wydana także w wersji niemieckiej („Die Sandwichbauweise”). Niestety. cytowana książka została zredagowana jedynie pod kątem jednego rodzaju rdzenia – z poliuretanu. tymczasem. jak wiadomo. na rynku polskim dostępne są również płyty warstwowe z rdzeniem z wełny 8 Płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych mineralnej i styropianu. a w normie [2] przywołuje się również polistyren ekstrudowany (XPS). pianki fenolowe (PF) oraz szkło piankowe (CS). Ponadto jej znaczną objętość zajmują szczegółowe opisy produktów wytwarzanych przez sponsorujących tę książkę producentów. którzy są nieobecni na polskim rynku.

W literaturze polskiej szerzej o płycie warstwowej w budownictwie traktują: książka „Elementy lekkich przekryć i ścian budynków przemysłowych”. wydana w 1974 i 1982 r. [9]. oraz katalog „Lekka obudowa z płyt warstwowych”. wydany nakładem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego BISTYP [10]. Obie publikacje zostały przywołane przez Jerzego Kurzycę w referacie „Rozwój konstrukcji oraz technologii produkcji płyt warstwowych w Polsce z przeglądem obiektów realizowanych w tej technologii przez »Metalplast« w Obornikach”. zamieszczonym w materiałach konferencji naukowo-technicznej „Zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie”. zorganizowanej w 1995 r. w Poznaniu[11]. Warto w ślad za referującym wymienić nazwiska autorów książki „Elementy lekkich przekryć i ścian budynków przemysłowych” [9]: Władysław Meuś. Włodzimierz Domińczyk. Olgierd Korycki. Władysław Płoński. Jerzy Pogorzelski. a także do tego grona dołączyć współtwórców katalogu „Lekka obudowa z płyt warstwowych” [10]: Mariusza Wierzbieńca oraz Ryszarda Rudzińskiego (w redakcji brał udział również Włodzimierz Meuś). Ludzie ci. jak twierdzi Jerzy Kurzyca. stworzyli podstawy teoretyczne i praktyczne systemu lekkich przekryć i ścian w Polsce. w tym. moim zdaniem. także systemu budownictwa z płyt warstwowych. Należałoby do tego grona dołączyć także organizatorów poznańskiej konferencji. w tym skład komitetów naukowego i organizacyjnego. Wymienione publikacje. choć w sposób oczywisty uległy dezaktualizacji. wciąż pozostają cennym źródłem informacji i inspiracji.

Opracowana przeze mnie książka adresowana jest głównie do czytelnika mającego ogólne przygotowanie z dziedziny budownictwa. Jej celem jest przedstawienie płyty warstwowej jako wyrobu budowlanego o zwyczajnych i zarazem niezwykłych właściwościach. który w projektowaniu i wykonawstwie traktuje się według schematów odbiegających od tradycyjnego budownictwa murowego. Publikacja – w zamyśle popularno-naukowa – zawiera elementarne informacje. które mogą być pomocne dla inwestorów. architektów i wykonawców planujących stosowanie tego materiału. inspektorów budowlanych. rzeczoznawców. młodzież zawodowych. średnich i pomaturalnych szkół budowlanych. studiujących na uczelniach technicznych kierunki budownictwa i architektury oraz osób zainteresowanych budownictwem.

Podczas kompletowania materiału do książki korzystałem z uwag specjalistów z branży. co z pewnością podniosło jej wartość merytoryczną. Za tę cenną pomoc im wszystkim serdecznie dziękuję. Oddając do rąk Czytelnika tę publikację. mam nadzieję. że w pewnym stopniu przyczyni się ona do podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej lekkiego budownictwa wykorzystującego płyty warstwowe w sztywnych okładzinach metalowych.

Jacek Sawicki

Wydawnictwo: Grupa Medium

Cena: 40e booki, hanna makurat, książka kochaj, książki po angielsku dla początkujących pdf, atlas pdf, hiperkinezja, poradnik gothic 3, opowieść wigilijna mobi, nowa gwiazda, serce archanioła nalini singh pdf, zofia romanowiczowa, kolejne 365 dni książka, słownik filozoficzny, kanoniczne, wikr upadłość, insight michał pasterski, przepis na miłość online, król maciuś na bezludnej wyspie…

Dowody na istnienie ciemni Wiersze wybrane

Dowody na istnienie ciemni Wiersze wybrane

Autor: Barbara Gruszka-Zych

Barbara Gruszka-Zych jest poetką. dziennikarką ‚Gościa Niedzielnego’. zajmuje się krytyką literacką. Specjalizuje się w reportażach i wywiadach. Jest laureatką nagród poetyckich i dziennikarskich. W 2012 za rozmowę z Wojciechem Kilarem ‚Harmonia ducha’otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. M. Łukasiewicza. Wydała tomiki: ‚Napić się pierwszej wody’ 1989. ‚Teren prywatny’ 1994. ‚Nic się nie stało’ 1995. 1997. ‚Pali się mój próg’ 1997. ‚Zapinając kolczyki’ 2000. ‚Podróż drugą klasą’ 2002. ‚Sprawdzanie obecności’ 2004. ‚Ile kosztuje łąka’ 2007. ‚Muchy i ludzie’ 2008. ‚Ostatnie śniadanie’ 2009. ‚Szara jak wróbel’ 2012 (książka znalazła się w dwudziestce tytułów nominowanych do nagrody ‚Orfeusza’ 2013) .

Wydawnictwo: Wydawnictwo Astrum

Cena: 21.5


Kuchnia diabetyków

Autor: Barbara Jakimowicz-Klein

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna – dotyka coraz więcej osób. zarówno młodych. jak i starszych. To cena. jaką płacimy za coraz wyższy poziom życia. Jej rozwojowi sprzyjają podstawowe błędy żywieniowe. siedzący tryb życia. nerwowość. Co powinniśmy wiedzieć na temat tego schorzenia. czy i w jaki sposób można zapobiegać cukrzycy oraz jaką rolę w tej chorobie odgrywa dieta? Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy ebook. Autorka – Barbara Jakimowicz-Klein chce pomóc osobom chorym zrozumieć istotę cukrzycy i przeciwdziałać jej skutkom. Przede wszystkim jednak skupia się na diecie jako ważnym składniku terapii. Żywienie człowieka chorego musi bowiem zapewnić mu nieskrępowany rozwój organizmu. możność wykonywania pracy. a także dobre samopoczucie. W Kuchni diabetyków znajdą zatem Państwo najnowsze zalecenia dotyczące właściwego odżywiania się w cukrzycy oraz przepisy na potrawy dozwolone w diecie cukrzycowej. zarówno receptury na dania proste. jak i na bardziej wykwintne – wszystkie i smaczne. i zdrowe. Z pewnością warto zajrzeć do tego poradnika!

Wydawnictwo: Wydawnictwo Astrum

Cena: 15


Apokalipsa według Pana Jana

Autor: Robert J. Szmidt

Kolejnej apokalipsie może zapobiec wyłącznie diaboliczny plan Pana Jana. lecz na drodze do jego realizacji znajduje się wiele śmiertelnych pułapek. Klasyka literatury postapokaliptycznej!

Ta wojna właśnie się zaczyna!

Niedaleka przyszłość.

W pożodze nuklearnego piekła ginie znana nam cywilizacja. W świecie pełnym śmierci. gruzów. radiacji i chorób nieliczni ocaleni walczą o przeżycie. tworząc nowe społeczności. Jednym z nich jest niepodzielny władca wyludnionego i obróconego w zgliszcza Wolnego Miasta Wrocławia. charyzmatyczny Pan Jan. zwany także Burmistrzem. Jego twarde rządy dają nadzieję na przyszłość. a największą ambicją jest stworzenie nowej. rozciągającej się od morza do morza. Rzeczypospolitej.

Dwa lata po Armagedonie zdes

30.9: https://woblink.com/ebook/zakorzenione-w-milosci-aleksandra-lewandowska-donna-marie-cooper-o-boyle-20971u

Cena:


Kuchnia śląska

Autor: Barbara Jakimowicz-Klein

‚Karbinadle. krupniok. becok na sypko czy kluski śląskie… Któż z nas nie zasiadłby chętnie do tak zastawionego stołu. Niestety. coraz rzadziej śląskie dania pojawiają się w naszych domach. Najwyższy czas to zmienić. Z Kuchnią śląską Barbary Jakimowicz-Klein nie będzie to trudne.
W swojej książce daje ona reprezentatywny przegląd potraw charakterystycznych dla regionu Śląska. opisuje zwyczaje i praktyki kulinarne oraz – co wyjątkowe i chyba najważniejsze – dokładnie i z dużą znajomością przedmiotu przedstawia zioła przyprawowe stosowane w kuchni śląskiej. To niewątpliwy atut tej publikacji.
Barbara Jakimowicz-Klein podpowiada. że zaliczana do ciężkostrawnych tradycyjna kuchnia śląska niekoniecznie musi być szkodliwa. I że umiejętne dodawanie ziół i przypraw do potraw może podnieść ich zdrowotność (poprawiają przemianę materii. regulują procesy trawienia. leczą wiele schorzeń w obrębie układu pokarmowego) nie ujmując niczego ze smaku i urody przysmaków śląskich.
Wszak „zioła w kuchni. to zdrowie w sercu”. Przyprawy można stosować dowolnie. w zależności od własnych preferencji smakowych i stanu zdrowia. Bez względu jednak na to. jak je wykorzystamy. z pewnością pozytywnie wpłynie to na nasze zdrowie i samopoczucie. Słowem. będzie i smacznie. i zdrowo! I o to w smakach kuchni śląskiej chodzi. Smacznego!’

Wydawnictwo: Wydawnictwo Astrum

Cena: 19.5analiza filmu, english for laboratory diagnosticians, cultura animi, dziedziczki, dziewczyna odwraca wzrok, koniec człowieczeństwa pdf, polska 1914, karolcia pdf za darmo, futbonomia pdf, polityka fiskalna w polsce jej charakterystyka oraz ocena, rise of the tomb raider mapy, jak się gra w oczko, gabriela gargaś jutra może nie być, jolanta klimczak, jak wojtek został strażakiem audiobook, książki na telefon, jak znaleźć szczęście…

Fabryka wiatru

Fabryka wiatru

Autor: Beata Mieczkowska-Miśtak

To miała być formalność. Idę we wskazane miejsce. spisuję adres i wysyłam maila. Takie z pozoru proste zadanie dostałam od mojego przyjaciela Rajmunda. który pokazał mi na swoich zdjęciach pewien obiekt i poprosił o jego zlokalizowanie. Ta misja zmieniła jednak wszystko. co do tej pory wiedziałam. Gdybym mogła przewidzieć. że zlecenie okaże się tak skomplikowane. pewnie nie zgodziłabym się. Poradziłabym Rajmundowi. żeby sam sobie odnalazł to. co sfotografował. Z drugiej strony czułam. że nie mogę się poddać. Przeszukiwałam cały Kołobrzeg. Kusiło mnie poznanie tajemnicy znikającego budynku. Dotarłam do ludzi. którzy o nim opowiedzieli. Byli też tacy. którzy go namalowali. a nawet sfotografowali. Wiedziałam. że istniał. tylko z jakiegoś powodu nie mogłam go zobaczyć. Wiedzia

20: https://woblink.com/ebook/ernesto-brat-delfinow-joanna-piotrowska-129897u

Cena:


Czyste mięso

Autor: Shapiro Paul

Historia dzieje się na naszych oczach: odkryto sposób na wytwarzanie wystarczającej ilości jedzenia dla wciąż rosnącej ludzkiej populacji.

Ziemia ledwo dyszy. Wzrost zaludnienia i popytu na mięso. jaja. nabiał i skórę sprawia. że przemysłowa hodowla miliardów zwierząt stała się ze wszech miar szkodliwa. Nie ma nic naturalnego w kurze. której podaje się stymulatory wzrostu i hoduje w szopie z kilkudziesięcioma tysiącami innych. ani w krowie czy świni. które wraz z paszą wchłaniają obłędne ilości antybiotyków.

Dlatego trwają zaawansowane prace nad produkcją i komercjalizacją czystego mięsa – prawdziwego mięsa – tworzonego bez udziału zwierząt. Naukowcy zapewniają. że rozwój mięsa z tkanki zwierzęcej nie da fałszywego mięsa. tak jak sklonowanie owcy nie doprowadziło do powstani

31: https://woblink.com/ebook/pod-woda-steadman-catherine-129124u

Cena:


Tyrael. Zaprzeczenie

Autor: Olbrich Marek

Nie taki archanioł święty. jak go Biblia maluje.

Wszystko zaczęło się niewinnie. On. ona. wycieczka. zaćmienie. Miłość. Bezpieczeństwo. Prawda. Prawda…

Nie tak się zaczęło. I nie wtedy. A kiedy? Setki lat temu? Tysiące? I kiedy się skończy? Jak? Skończy się?

Jak pokonać kogoś. kogo pokonać się nie da? Nadchodzi zagrożenie. wymagające zawiązania sojuszu. o którym żadnemu ze światów się nie śniło. Ale nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków. Trzeba będzie poruszyć niebo i ziemię. I piekło też. I samego diabła poprosić o pomoc. I niejednego demona. I zastępy aniołów. Tylko Boga znaleźć nie można…

Archanioł Tyrael będzie musiał przerwać swoją wędrówkę po ziemi. po różnych życiach i ciałach. po obskurnych hotelach. Cz

:

Cena:


Jak żuk gnojak kulę toczył

Autor: Katarzyna Michalec

Czy ktoś kiedyś myślał o tym.

czemu żuczek. a nie motyl

toczy przez las wielką kulę?

Po co ona mu w ogóle?

Jest obiektem do badania?

Służy mu do szpiegowania

albo sławę da mu w świecie?

Odpowiedzi tu znajdziecie.

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 10


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii

Autor: Danuta Dyk

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki stanowi złożoną i pełną wyzwań dziedzinę pielęgniarstwa. która wymaga od pielęgniarek stałego aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych.

Książka stanowi źródło aktualnej wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych procedur medycznych i opisuje współudział pielęgniarki w świadczeniach diagnostyczno-terapeutycznych realizowanych na rzecz pacjenta znieczulanego i w stanie zagrożenia życia.

Zagadnienia dotyczące opieki pielęgniarskiej przedstawiono w formie zaplanowanego. zorganizowanego. celowego działania realizowanego z wykorzystaniem struktury klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich.

Wydawnictwo: Wyda

Cena:transdukcja psychologia, biblioteka online darmowa, nowela prusa, vogel preparatyka organiczna pdf, logistyka w przedsiębiorstwie, upadek gigantów audiobook, stefan darda, krzysztof siwczyk dokąd bądź, sposób na elfa audiobook chomikuj, opcja b, czarna owieczka pdf za darmo, zwarcia w systemach elektroenergetycznych, gospodarka turystyczna definicja, odważne dusze pdf, kowal prawdziwa historia pdf, zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.2, byłam kochanką arabskich szejków mobi chomikuj, stanisław lem jak ocalał świat, kredyt kupiecki pdf, problemy globalizacji, skiroławkach, oddysey one…

Emma

Emma

Autor: Jane Austen

Beautiful. clever and… single. Emma Woodhouse is perfectly content with her life and sees no need for either love or marriage. Nothing. however. delights her more than interfering in the romantic lives of others. But when she ignores the warnings of her good friend Mr. Knightley and attempts to arrange a suitable match for her protegee Harriet Smith. her carefully laid plans soon unravel and have consequences that she never expected.

Emma is often seen as Jane Austen’s most flawless work.

Wydawnictwo: KtoCzyta.pl

Cena: 9.21


Wszystko z miłości

Autor: Megan Gressor

WSZYSTKO Z MIŁOŚCI. NAJSŁYNNIEJSZE PARY ZAKOCHANYCH

• Blisko czterdzieści miłosnych duetów 

• Wielkie wyznania. namiętności i dramaty

• Romanse wszech czasów

Miłość to obłęd. stan umysłu. w którym odrzucamy wszelkie zahamowania i robimy rzeczy. które osoby postronne mogą uznać za niemądre czy wręcz szalone. Nie zważamy na niebezpieczeństwo odtrącenia. mamy wrażenie. że świat jest u naszych stóp. Dla uczucia ryzykujemy i stawiamy wszystko na jedną kartę. 

Czy miłość – prawdziwa albo często urojona – jest tego warta? Może lepiej byłoby jej nie zaznać?

Dla bohaterów nowej książki. która ukazuje się nakładem Poradni K. życie bez miłości traci sens. I nawet jeśli mieliby postradać przez nią życie. ryzykują wszystko. Dlatego śl

20.9: https://woblink.com/ebook/na-polmetku–27321u

Cena:


ISBN

9788380833814: Wydawnictwo

Format

24: https://woblink.com/ebook/jarek-patriota-bog-honor-i-wloszczyzna-artur-pruzinski-27247u

Cena:


The Professor

Autor: Charlotte Bronte

Written two years before Jane Eyre. The Professor was Charlotte Bronte’s first novel and was based on her experiences in Brussels. The story is one of love and doubt. as the hero. William Crimsworth. seeks his fortune as a teacher in Brussels and finds his love for the good Anglo-Swiss girl. Frances Henri. severely tested by the sensuously beguiling and manipulative headmistress. Zoroaïde Reuter. On the other hand. the social protest sounded distinctly in this novel that is typical for mature works of Charlotte Bronte. In particular. this protest is expressed in the image of a soulless. prudent businessman. the factory owner Edward Crimsworth who devoided of basic humanity in dealing with workers and their families.

Wydawnictwo: KtoCzyta.pl

Cena: 14.9


Mała księżniczka

Autor: Frances Burnett Hodgson

Sara Crewe. ucząca się w ekskluzywnej londyńskiej szkole dla dziewcząt.

dowiaduje się w dniu swoich jedenastych urodzin o bankructwie i śmierci ojca. kapitana Ralfa Crewe. Życie dziewczynki radykalnie się zmienia. Panna Minchin prowadząca pensję z szanowanej uczennicy robi służącą i przegania ją na strych. Na Sarę czeka trudna szkoła życia. ale także mnóstwo pasjonujących przygód i prawdziwych przyjaźni. Opowieść ta. wydana po raz pierwszy w 1905 roku. cieszy się nieustającym powodzeniem wśród małych czytelników na całym świecie. Była tłumaczona na dziesiątki języków. wielokrotnie filmowana. a także adaptowana do inscenizacji teatralnych.

Wydawnictwo: Siedmioróg

Cena: 7.9zdrady kontrolowane, maslow abraham, na wschód od edenu, opowiem ci o zbrodni online, ars amandi owidiusz, stieg larsson mężczyźni którzy nienawidzą, fisiowanie, prawo handlowe w pigułce pdf, klasyfikacja budżetowa 2019, oczyszczalnie hydrofitowe, w pamiętniku zofii bobrówny książka, obywatel t, referat chruszczowa, piątek macierewicz, czy istnieje zycie pozagrobowe, romans pdf, pieśń syreny, matematyka klasa 6 zadania pdf, trzy kroki od siebie pdf…

:

:

Cena:


ISBN

9788378592990: Wydawnictwo

Format

9: https://woblink.com/ebook/tajemnica-manuskryptu-q-janusz-brzozowski-9502u

Cena:


ISBN

9788377854174: Wydawnictwo

Format

26.99: https://woblink.com/ebook/ksiestwo-nedzole-zbigniew-masternak-9290u

Cena:pigoń chemia fizyczna, moja ananke, kryminały i sensacje, ulisses audiobook, typy badań marketingowych, rage 2 gry online, marek kaczmarzyk książki, ponad słowami 1, settlers pieśni i klątwy, medical english pdf, historia korei pdf, robert górski książka, zadania z mikroekonomii z rozwiązaniami, spróbujmy jeszcze raz linde pdf, gry gambol za darmo, krzysztof horubski, powstanie styczniowe gra, etyka protestancka, nanostruktura, artyści 20 wieku, narząd gębowy motyli, najlepsze serie fantasy…

Miłość jest ślepa

Miłość jest ślepa

Autor: Halina Bajorska

Krótkie i lekkie opowiadanie fantasy. Dziwne rzeczy dzieją się w małej górskiej wiosce. niemal zapomnianej przez świat. Ludzie nagle zakochują się w osobach. na które do tej pory w ogóle nie zwracali uwagi lub mieli je w pogardzie. Śluby są szybkie. czasami potajemne. Rodziny państwa młodych są zrozpaczone i zdegustowane. Znalazł się jednak bogaty rodzic. który wynajął słynnych najemników by pomogli rozwiązać przykrą zagadkę.  Halina Bajorska Miłośniczka fantastyki i fantasy. horrorów i sensacji. Wsłuchuje się w każdy dźwięk muzyki rockowej. filmowej. bluesowej i jazzu. Kocha podróże. Z pasją maluje obrazy i pisze. pisze. pisze… Ubóstwia dwa koty. Swoją Kinię i Francisa. bohatera powieści Akifa Pirincci. Zapraszam na moją stronę: wena_obrazy.republika.pl

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 3


ISBN

9788363837716: Wydawnictwo

Format

39.5: https://woblink.com/ebook/biblia-pismo-swiete-starego-i-nowego-testamentu-biblia-warszawska-towarzystwo-biblijne-w-polsce-tb–11863u

Cena:


Droga do teraz

Autor: Grzegorz W. Kołodko

Z profesorem Grzegorzem W. Kołodko rozmawia profesor Paweł Kozłowski.

Prawda w oczy! Po bestsellerowej trylogii: „Wędrujący świat”. „Świat na wyciągnięcie myśli” i „Dokąd zmierza świat”. wybitny ekonomista. profesor Grzegorz W. Kołodko. zaskakuje czytelników niezwykłą. szczerą opowieścią o swojej własnej historii – historii ściśle związanej z polską transformacją i towarzyszącymi jej reformami. a także z polityką. Z pasją polemizuje z utartymi poglądami. skrupulatnie analizuje proces przemian i bezlitośnie rozprawia się z popełnionymi w jego trakcie błędami. Mierząc się z pytaniami. jakie stawia nam teraźniejszość. wyjaśnia. jak zła inżynieria ekonomiczna przyczyniła się do obecnego kryzysu i dlaczego w ekonomii przyszłości

Wydawnictwo: Lingo

Cena: 19.9


Czarne skrzydła

Autor: Sue Monk Kidd

Nowa książka autorki światowego hitu Sekretne życie pszczół. Numer 1 na liście bestsellerów New York Timesa. wyselekcjonowany do ekskluzywnego klubu książkowego Oprahy Winfrey!

Dwie kobiety. dwie walki o wolność. jedna niezwykła przyjaźń…

Sarah Grimké jest córką sędziego sądu najwyższego Karoliny Południowej. plantatora zaliczanego do elity Charlestone. Nie potrafi się jednak podporządkować obowiązującym w jej świecie konwenansom. Marzy o tym. żeby studiować i zostać pierwszą kobietą prawnikiem. Na swoje jedenaste urodziny dostaje niecodzienny prezent – wyciągniętą z czworaków i obwiązaną lawendowymi wstążkami czarnoskórą Hetty. zwaną Szelmą. To kolejny „obyczaj”. którego Sarah nie potrafi zaakceptować. bo drugiego nie można przecież „posiadać”… To dopiero początek jej problemów.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i życiem pierwszych abolicjonistek. sióstr Grimké. wspaniała powieść. która prowadzi nas do korzeni stanów południowych Ameryki. Niezwykła pochwała siły przyjaźni i siostrzanej miłości ponad podziałami. Świadectwo walki o wolność i prawo do głosu. Od czasów Przeminęło z wiatrem nie było takiej opowieści!

Służące – tylko lepsze.

„The Sun

Bogata narracja. wyraziści bohaterowie i rzadka dziś historyczna perspektywa to idealny materiał na wspaniały. poruszający film.

Oprah Winrfey. właścicielka praw do ekranizacji książki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Cena: 32.9


ISBN

9788379910694: Wydawnictwo

Format

4.5: https://woblink.com/ebook/humoreski-i-obrazki-z-zycia-albert-wilczynski-12036u

Cena:


ISBN

9788380020528: Wydawnictwo

Format

27: https://woblink.com/ebook/al-gahiz-and-his-theory-of-social-communication-krystyna-skarzynska-bochenska-11806u

Cena:andrzej sopoćko, bezkres magii pdf, endokrynologia książka, kiwerski rehabilitacja medyczna, gender w polsce, michał i marcin wójcik, zapożyczenia z języka francuskiego, gołąb immunologia pdf, prawo prywatne międzynarodowe pazdan pdf, książka lampiony, kobiety nieidealne, miejsce akcji w pustyni iw puszczy, monika drozd, infor wydawnictwo, uwolnijcie nas stad o duszach czysccowych z maria simma rozmawia nicky eltz, ksiazka kucharska pdf, zajadanie emocji, polska odwraca oczy ebook, andrzej kalinin, szczesliwy mozg…

ISBN

ISBN

9788366149014: Wydawnictwo

Format

24.6: https://woblink.com/ebook/kosmos-moj-prywatny-janusz-pawlowski-139835u

Cena:


Opowieść o rzeczce Rwącej Pachnącej i dolince szczęściem płynącej

Autor: Joanna Kopplinger

Zabawna i pełna przygód historia o tym. że chroniąc przyrodę. chronimy siebie

W słonecznej. zielonej dolinie dni płyną spokojnie i szczęśliwie. Jej mieszkańcy wiodą życie pełne zadowolenia i codziennych przyjemności. których dostarcza im cudnej urody rzeczka zwana Rwącą Pachnącą. Do czasu. kiedy zamiast czystej wody pojawia się dziwna. czarna maź. a lęgnące się w niej złowrogie stwory zaczynają siać postrach i zniszczenie… Co tu robić? Jak znaleźć sposób. by dolina znów była wolna od niebezpiecznych szkodników?

Dowiecie się tego. śledząc przygody grupy śmiałków. którzy postanowili wyruszyć w podróż do źródeł i „odczarować” zatrutą wodę. Czy poradzą sobie z tak trudną misją? W tej pouczającej. a j

28: https://woblink.com/ebook/pomsta-opowiesc-z-dziejow-miasta-tarnowa-krystian-janik-140288u

Cena:


Zaklinacz deszczu

Autor: Jiří Hájíček

Zbyněk pracuje jako urzędnik zajmujący się nieruchomościami. Życie wydaje mu się pasmem nudy. do tego cierpi na bezsenność. a jego małżeństwo przechodzi poważny kryzys. Jedyną ucieczką od trosk jest wizja wyprawy na Spitsbergen. Pewnego dnia rutyna ulega zaburzeniu – jedno spotkanie z dawną miłością zmienia wszystko.

Zbyněk odżywa: angażuje się w rozwiązanie pozornie prostej sprawy dotyczącej prawa do dziedziczenia ziemi i wraca do rodzinnej wsi. Szybko okazuje się. że nie jest tam mile widziany. Zbyněk próbuje przerwać zmowę milczenia i zaczyna mu grozić poważne niebezpieczeństwo…

Choć na pierwszy plan zdaje się tu wysuwać kryminalny wątek utraconej ziemi i walki o jej odzyskanie. w historii opowiedzianej przez Hájíčka kryje się o wiele więcej. Dzię

:

Cena:


Format

EPUB.MOBI: 140927

https://woblink.com/ebook/kiedy-odchodza-bliscy-ks-leszek-smolinski-140927u

:

Cena:ostatni olimpijczyk pdf, upadek zachodniej cywilizacji, darmowe książki pdf do ściągnięcia, fragment erotycznego tekstu, obscure ii, milczenie jest, król edyp opracowanie pdf, kodeks spółek handlowych komentarz pdf, europa półwyspy, za niebieskimi drzwiami download, szatan z siódmej klasy ebook, bieguni pdf, romantyzm natura, monopoly od zera do milionera, lekturą karolcia pdf, figury geometryczne klasa 4 sprawdzian pdf, uważność książka…

Pył Ziemi

Pył Ziemi

Autor: Rafał Cichowski

Czas wyrównuje wszystko do zera

W XXIV wieku Ziemia umiera. W przestrzeń kosmiczną zostaje wystrzelony Yggdrasil. statek pokoleniowy. który ma zapewnić przetrwanie gatunkowi ludzkiemu. Ponad siedemset lat później para nieśmiertelnych istot. technologicznie pod​rasowanych Ziemian. wraca na błękitną planetę. Od powodzenia ich misji zależy ocalenie statku i wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. Muszą odnaleźć tajemniczą Bibliotekę Snów. w której zapisano ogół wspomnień ludzkości.

Lilo i Rez podczas swej wędrówki zetrą się z prymitywnym plemieniem. którego członkowie dawno zapomnieli o dobrodziejstwach techniki. Będą się układać z samozwańczym lordem władającym wiernie odtworzoną kopią wiktoriańskiego Londynu. którego największą bolączką są morderstwa prosty

13.35: https://woblink.com/ebook/english-for-laboratory-diagnosticians-unit-2-appendix-2-anna-kierczak-29325u

Cena:


EPUB.MOBI

29463: 49

https://woblink.com/product-publication/download/29463/epub

Maria Sobol: Autor

Cena:


Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla zarządów i zarządców

Autor: Sabina Augustynowicz

Niniejsza książka jest jej drugim. uaktualnionym i rozszerzonym wydaniem pod tym samym tytułem. która także została wydana pod patronatem czasopisma ADMINISTRATOR.

Publikacja ta jest obszernym kompendium wiedzy przeznaczonym dla zarządców. prezentującym najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz administrowaniem nimi. W książce wykorzystano pytania zadawane redakcji przez czytelników. w a odpowiedziach na nie przywołano najaktualniejsze ustalenia prawne oraz normy z zakresu zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach to publikacja -dotycząca podstawowych problemów. z którymi borykają się zarówno zarządcy. jak i właściciele l

:

Cena:elita brayshaw high pdf, 11 minut paulo coelho pdf, przemyslaw borkowski, audiobook stephen king, kizwalter, houston, mamy problem, diaboliczny, dagny kurdwanowska, najlepsze ksiazki romanse, konstrukcje stalowe pdf, drań z manhattanu pdf docer, sapiens od zwierząt do bogów pdf chomikuj, kazimierz szymeczko, krzysztof warchoł program nauczania wychowania fizycznego pdf, bartosz jabłoński, już zawsze razem abbi glines pdf, barbara stanosz ćwiczenia z logiki pdf, osobowość infj…

Kieszonkowa historia. Czołgi

Kieszonkowa historia. Czołgi

Autor: Oscar E. Gilbert

Dziś czołgi to synonim nowoczesnej armii – pozornie niezniszczalny. zaawansowany pod względem technologicznym system uzbrojenia. Jak jednak przebiegał rozwój czołgu i jak czołgi wpłynęły na sposób prowadzenia konfliktów zbrojnych od chwili. gdy pierwsze z nich wtoczyły się ociężale na pole bitewne w 1916 roku? Z końcem pierwszej wojny światowej armie poszczególnych krajów zaczęły stawiać na „ciężkie” bądź „lekkie” czołgi zgodnie ze swoimi doktrynami militarnymi. W latach drugiej wojny światowej czołgi uczestniczyły już niemal we wszystkich walkach: stanowiły szpicę niemieckich wojsk podbijających Europę w kampaniach błyskawicznych aż do czasu. kiedy sowieckie wozy pancerne okazały się dla nich więcej niż równorzędnymi przeciwnikami. co doprowadziło na froncie wschodnim do najwi

34.3: https://woblink.com/ebook/ukryte-przyczyny-refluksu-i-zgagi-aviv-jonathan-139030u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/138582/epub

1:

:

Cena:


PUDEŁKO Z GUZIKAMI GWENDY

Autor: Stephen King

Istnieją trzy drogi prowadzące do Castle View z miasteczka Castle Rock: Trasa 117. Pleasant Road i Schody samobójców. Każdego dnia latem 1974 roku dwunastoletnia Gwendy Peterson wybierała schody podtrzymywane na mocnych. żelaznych śrubach nad klifem. Na szczycie schodów Gwendy łapała oddech. słyszała krzyki bawiących się dzieci. Z oddali słychać uderzenie kija bejsbolowego. to ćwiczący członkowie Ligi seniorów przed charytatywnym meczem z okazji Święta Pracy.

 

Pewnego dnia ktoś obcy zawołał do Gwendy: „Hej dziewczynko! Podejdź tu. pogadamy sobie”. Na ławce siedział mężczyzna w czarnych dżinsach. czarnym płaszczu i białej koszuli rozpiętej pod szyją. Na głowie miał mały czarny kapelusz. Nadejdzie czas. gdy ten kapelusz zacznie pojawiać się w koszmarach Gwendy…

:

Cena:


Jeden błąd

Autor: Anna Szafrańska

Prawdziwa miłość nigdy nie jest błędem

Dominika i Oliwier są parą od wielu lat. Ona wkrótce rozpocznie swoją pierwszą pracę jako nauczycielka w liceum. on ma zostać wspólnikiem w kancelarii jej ojca. Pozornie wszystko układa się tak. jak powinno. a jednak im bliżej daty ślubu. tym częściej Dominika ma wątpliwości co do przyszłości związku z apodyktycznym. impulsywnym narzeczonym. Sytuację komplikuje fakt. że jeden z jej uczniów staje się dla niej kimś znacznie więcej niż tylko zbuntowanym. niepokornym wychowankiem…

Jeden błąd to poruszająca historia kobiety. której udało się przetrwać piekło. oraz chłopaka. który za piekło uważał własne życie. Czy po tym wszystkim. co przeszli. tych dwoje będzie potrafiło otworzyć się na prawdziwą miłość?

<

31.9: https://woblink.com/ebook/o-pisaniu-na-chlodno-remigiusz-mroz-139016u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/139842/epub

1:

:

Cena:


Cztery obsesje wyjątkowego szefa

Autor: Patrick Lencioni

Patrick Lencioni przedstawia jeszcze jedną opowieść o przywództwie. której każdy element jest równie porywający i pouczający. jak wszystkie poprzednie.

Tym razem Lencioni skupia się na kluczowej roli przywódcy w budowaniu zdrowej organizacji – często pomijanym. a niezwykle istotnym elemencie życia biznesowego. będącym podstawą trwałego sukcesu.

Czytelnicy mogą poznać historię intrygi korporacyjnej. w której Rich O’Connor. fikcyjny dyrektor naczelny firmy konsultingowej z branży technologicznej. Telegraph Partners. napotyka wyzwanie tak wielkie. że może ono zachwiać jego firmą. karierą i wszystkim. co uważa za ważne w byciu wyjątkowym przywódcą.

Wszystko. co robił Rich O’Connor. wiązało się w jakiś sposób przynajmniej z jedną z dyscy

34.9: https://woblink.com/ebook/zajadanie-emocji-maggan-hagglund-139439u

Cena:www marekkaminski com, sprawdzian pole figur klasa 5, kinga flaga gieruszyńska, michael newton wędrówka dusz pdf, jak oni pracują, karbala pobierz, detoks dla opornych, pan samochodzik i tajemnica tajemnic pdf, torańska oni, jak parafrazować, zwierze podobne do mrówkojada, granice kosmosu, krystyna rożnowska, antygona książka, trzy razy ty, harlan coben mistyfikacja, dziennik bridget, książki nora roberts, the witness świątynia słońca…

Farba znaczy krew

Farba znaczy krew

Autor: Zenon Kruczyński

Myśliwi to pasjonaci i miłośnicy przyrody. Lasy. łąki i bagna znają jak własną kieszeń. O zwyczajach zwierząt wiedzą wszystko. Potrafią opowiadać o nich godzinami. nie kryjąc zachwytu dla piękna natury. Tak chcą być postrzegani. A jednak nie wystarcza im podglądanie z ukrycia. podziwianie z daleka. Zabijanie zwierząt uzasadniają tradycją. odwiecznym rytuałem. Przed opinią publiczną usprawiedliwiają się koniecznością utrzymania naturalnej równowagi w przyrodzie i ochroną upraw.

Tę książkę napisał człowiek. który był przez wiele lat częścią środowiska łowieckiego. Zrozumiał jednak nie tylko. że zabijanie jest złe. Odkrył także. że za pasją do polowania kryje się obsesja sprawowania kontroli nad światem. poczucie siły i władza. I pieniądze. bo myślistwo to także potężny biznes.

https://woblink.com/product-publication/download/30292/epub: 1

Cena:


Mój ojciec. mój przyjaciel

Autor: André Stern

Dobrze wiemy. że przemoc. lekkomyślność i zuchwalstwo są przekazywane z rodziców na dzieci. Jednak odnosi się to także do takich umiejętności. jak uważność. empatia. szacunek. a nawet czerpanie przyjemności i radości z życia – umiejętności. które są słabo widoczne we współczesnych społeczeństwach. nie mówiąc już o braku ich naukowego opracowania. Dlatego ta książka Arno i André Sternów jest kamieniem milowym na drodze do zrównoważonego społeczeństwa. Otwiera nam oczy na znaczenie kochającej. troskliwej i motywującej relacji między ojcami a synami.

Prof. dr Gerald Hüther. neurobiolog

Mały Arno Stern jeździ swoim czerwonym samochodzikiem po podwórku. kiedy nagle woła go matka: „Arno. odstaw samochód i chodź szybko!”. Tak zaczyna się w 1933 roku uciec

24: https://woblink.com/ebook/uchwycic-zywiol-ken-robinson-lou-aronica-30960u

Cena: Lou Aronica


Córka wiatrów

Autor: Magdalena Kordel

Nowa seria autorki bestsellerowego ‚Anioła do wynajęcia’

Życie Konstancji już raz legło w gruzach. Dzięki własnej sile i determinacji stanęła na nogach. Jest panią dużego majątku. ale trzyma się na uboczu. wiedzie spokojne. choć samotne życie. Jej powiernicą jest stara ochmistrzyni Pelasia.

Kiedy po wielu latach do jej dworu przyjeżdża Jan. Konstancja jest przekonana. że stoi za tym coś więcej niż chęć spotkania się z dawną miłością. Z niezwykłą siłą wracają wspomnienia i uśpione uczucia: rozpacz po śmierci męża. powstanie listopadowe. rozstanie z najlepszą przyjaciółką. Wizyta Jana sprawia. że Konstancja zaczyna inaczej patrzeć na otaczający ją świat i ludzi. dostrzega sprawy. które dotąd umykały jej uwadze. A to dopiero począt

13.53: https://woblink.com/ebook/ceremonialy-andrzej-turczynski-30485u

Cena:


Okup krwi

Autor: John Boyle

Pierwsza taka książka. w której autor wnikliwie przygląda się kwestii współczesnego piractwa i wsłuchuje się w głosy wszystkich stron krwawego konfliktu

Po raz pierwszy w historii marynarki wojenne wszystkich światowych supermocarstw zjednoczyły się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi – kilku tysiącom niedożywionych. zabiedzonych mężczyzn i chłopców. Ludzie ci ściśnięci w malutkich. otwartych łodziach oddalają się od rodzinnych brzegów na odległość nawet półtora tysiąca kilometrów. John Boyle to prawnik. który został filmowcem. Podczas tworzenia materiału dla National Geographic dotyczącego wojny z somalijskimi piratami prowadził rozmowy z ofiarami po wszystkich stronach konfliktu. Niezwykle złożona natura problemów. z którymi się zetknął. przykuła jego uwagę. Zjawisko współczesnego pira

27: https://woblink.com/ebook/kompania-sloni-vicki-constantine-croke-30702u

Cena:


Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach

Autor: Tomasz Krywan

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powoduje. że mogą być one prowadzone tylko przez część roku. tj. w sezonie. W publikacji omówiono na konkretnych przykładach zasady rozliczania VAT. podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości od działalności prowadzonej sezonowo.

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 9.9krajowa administracja skarbowa pdf, dran z manhattanu pdf, julian wiatr, świat na rozdrożu pdf, lot orła, inne teksty kultury, audiobooki pl, sapiens harari, divinity original sin tworzenie przedmiotów, pruc, soma poradnik, chomikuj chyłka, l.a. casey kane pl pdf, leśmian erotyki, matematyka kl 3 podstawowa, zielnik pdf, wit urban, ibuk.pl za darmo, asiunia pdf za darmo, jezioro bodeńskie książka…

« Older posts

© 2023 WroBlog

Theme by Anders NorenUp ↑