ISBN

9788380875753: Wydawnictwo

Format

44.9: https://woblink.com/ebook/zlam-szyfr-ludzkich-zachowan-vanessa-van-edwards-127303u

Cena:


Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych

Autor: Marek Walancik

Problematyka bezpieczeństwa od wielu lat znajduje swoje miejsce w kręgu zainteresowań wielu nauk społecznych. humanistycznych. ekonomicznych.

Samo zainteresowanie bezpieczeństwem przeżywa renesans. Powstaje dyscyplina naukowa „Securitologia”. czyli nauka o systemie skutecznej

i bezpiecznej ochrony człowieka. Choć nauki o bezpieczeństwie(securitologia) są wciąż stosunkowo młodą – na tle innych – gałęzią nauki. bez wątpienia jednak tę dynamicznie rozwijającą się dziedzinę charakteryzuje coraz bardziej szerokie i kompleksowe podejście do badanych kwestii. Ujęcie przedmiotowe i podmiotowe. analiza bezpiecze

:

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/127732/pdf

1: Autor

:

Cena:sylwia urbańska, metoda case study w pielęgniarstwie, historia języka polskiego prezentacja, gry strategiczne 2 wojna światowa na przeglądarke, antonio pdf, najwięksi zboczeńcy świata, krysicki, klub niewiernych mężczyzn, michał rauszer, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej pdf, filip hagenbeck, krzyżówki przyrodnicze, władca pierścieni audiobook, trędowata opracowanie, embriologia bartel…