ISBN

9788380171480: Wydawnictwo

Format

28.35: https://woblink.com/ebook/substytucje-nazwisk-polakow-w-jezyku-chinskim-joanna-hryniewska-133363u

Cena:


Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list

Autor: Anna Majda

W książce zamieszczono listy kontrolne do oceny prawidłowości wykonania procedur: pielęgnacyjnych. diagnostycznych. leczniczych. rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Konstrukcja check-list ułatwia opanowanie wielu. niekiedy trudnych czynności i zadań zawodowych. Każda lista kontrolna zawiera kryteria oceny poprawności wykonania umiejętności oraz przyporządkowane jej punkty. Wśród nich wskazano tzw. punkty krytyczne. czyli takie czynności. które student musi bezwzględnie zrealizować poprawnie. Przy błędnym wykonaniu zagrożone może być życie lub zdrowie pacjenta.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Cena: 69


Ostatni romans Kornelii

Autor: Ewa Madeyska

Drugi – po Ostatnim portrecie Melanii – tom trylogii „Ostatnie”

Kornelia Kłosowska. scenarzystka. autorka książki o Melanii Łuckiej. traci nieoczekiwanie pracę. W dodatku grozi jej proces. Żona pewnego posła dopatruje się podobieństwa między jednym z bohaterów Ostatniego portretu Melanii a swoim mężem. Planuje pozwać Kornelię do sądu. Wydawca żąda. aby autorka napisała romans. w którym ukaże małżeństwo posła w lepszym świetle. Pozbawiona źródła dochodów Kłosowska wraca do rodzinnego Miłowa. w którym spotyka licealną miłość…

Ewa Madeyska tym razem nie tylko bawi się stereotypowymi cechami tzw. literatury kobiecej. lecz przede wszystkim ujawnia tajemnice warsztatu pisarskiego. W lekkim. żartobliwym tonie przedstawia perypetie pisarki na zakręcie.

Wydawnictwo: REBIS

Cena: 30.9


:

:

Cena:


Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Autor: Izabela Motowilczuk

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa. budżetów jednostek samorządu terytorialnego. jednostek budżetowych. samorządowych zakładów budżetowych. państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. publikujemy serię Poradników. w których są omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów pr

79.2: https://woblink.com/ebook/przeksztalcenia-spolek-joanna-gawronska-emilia-bartkowiak-134478u

Cena: Emilia Bartkowiak


Jak żuk gnojak kulę toczył

Autor: Katarzyna Michalec

Czy ktoś kiedyś myślał o tym.

czemu żuczek. a nie motyl

toczy przez las wielką kulę?

Po co ona mu w ogóle?

Jest obiektem do badania?

Służy mu do szpiegowania

albo sławę da mu w świecie?

Odpowiedzi tu znajdziecie.

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 10strategia konkurencyjna, matematyka i my sprawdzian klasa 6, wzory pism procesowych w sprawach karnych pdf, mein kampf pdf pl, empi2 wydawnictwo, dwulatki, król twardoch audiobook, broniony w ogniem i mieczem, coaching i mentoring, art. 7 tue, główna rzeka zachodniej gruzji, kotler keller marketing pdf pl, człowiek to zwierze, niemiecki a1 słownictwo, dychtomia, wojciech braksator, pomnik cesarzowej achai tom 5 pdf…