W sercu Londynu

Autor: Cathy Williams

Znany londyński finansista i milioner Stefano Gunn na prośbę swojej matki zleca sprawę początkującej kancelarii prawniczej. Matka usiłuje go wyswatać. a w tej kancelarii pracuje córka jej przyjaciółki. Jednak to nie ona wpada w oko Stefanowi. lecz Sunny Porter. najmłodsza pracownica kancelarii. Stefan postanawia złożyć jej pewną propozycję…

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 7.99


Posłuszni do bólu

Autor: Tomasz Grzyb

Eksperyment. który wystawił na próbę naturę ludzką.

Jeśli zapytać psychologów. jakie badania w historii rozwoju tej dyscypliny wydają im się najważniejsze. 90% z nich wskaże na przeprowadzone na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku badania Stanley’a Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu. Milgram w ramach prowadzonego przez siebie eksperymentu wyznaczał osobie badanej role nauczyciela. Jej zadaniem było karanie innego uczestnika eksperymentu za popełniane przez niego błędy. Do wymierzania kar służył generator prądu elektrycznego. wyposażony w 30 klawiszy. oznaczonych symbolami od 15 do 450 volt. Każdy kolejny błąd miał być karany coraz mocniejszym uderzeniem prądem. W trakcie eksperymentu znacząca część badanych deklarowała dyskomfort. mniej lub bardziej wyraźnie protestowała. ale ciągle spełniała kolejne polecenia. W rzeczywistości naturalnie nikogo nie uderzano prądem. rolę drugiego badanego grał aktor. a krzyki odtwarzane były z taśmy. Wyniki osiągnięte przez Milgrama (ponad 60% badanych raziło prądem „do końca”) były przełomem w myśleniu o roli sytuacyjnego posłuszeństwa w psychologii.

Pół wieku później polscy psychologowie ponownie podejmują wątek posłuszeństwa wobec autorytetów. Wykorzystując paradygmat Milgrama. realizują najbardziej rozbudowany od czasu jego eksperymentów program badawczy nastawiony na zrozumienie mechanizmów odpowiadających za wciąż nas szokujące zachowania ludzi. Co o książce mówią autorzy:

Fenomen. który pokazaliśmy ma charakter uniwersalny. Po prostu pokazaliśmy. w pięćdziesiąt lat po oryginalnych badaniach Stanleya Milgrama. że nadal. jako ludzie. jesteśmy niebywale posłuszni. jeśli ktoś tylko wie. jak to posłuszeństwo w nas wywołać. Zweryfikowaliśmy kilka naukowych hipotez. do tej pory jeszcze nie zbadanych w żadnych innych eksperymentach. Ale także pokazaliśmy po raz kolejny – i to. jak uważamy. dość dobitnie – jak ważne jest by o wynikach badań nad posłuszeństwem. badań prowadzonych przez psychologów na całym świecie. pamiętać.

„Koniecznie przeczytaj te książkę. Dowiesz się z niej. jak łatwo każdy z nas może stać się pionkiem w ręku sprawnego autorytetu. na przykład lidera politycznego czy charyzmatycznego kapłana. Wbrew uparcie powtarzanym zaklęciom o wartościach. o charakterach. które decydują o naszym postępowaniu. książka ta dowodzi. jak wielkie znaczenie ma sytuacja. Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb pokazali to po mistrzowsku.’ – profesor Wiesław Łukaszewski

Wydawnictwo: Smak Słowa

Cena: 31.9


ISBN

9788381190428: Wydawnictwo

Format

10.9: https://woblink.com/ebook/czy-my-sie-znamy-danuta-pasieka-32506u

Cena:


Przerwane igrzyska

Autor: Gabriela Jatkowska

Kto był ojcem polskiego sportu?

Czy najpopularniejsza lekkoatletka II RP była mężczyzną?

Jak pływak został agentem?

Dlaczego wybitnego piłkarza skazano na zapomnienie?

Jak zdjęcie z Hitlerem ratowało życie?

Książka przedstawia sylwetki dziewięciu znanych polskich sportowców. których szczyt kariery przypadł na dwudziestolecie międzywojenne. a pasmo ich największych sukcesów gwałtownie przerwała II wojna światowa. Co ich łączy? Silne osobowości i fascynujące życiorysy: tajemnica. dramat. osobista tragedia. Niejednokrotnie życie prywatne tych bohaterów było ciekawsze od ich kariery sportowej albo chociaż równie ciekawe. Losy wielu z nich uwikłane są w wydarzenia wojenne:

29.99: https://woblink.com/ebook/aktorki-lukasz-maciejewski-32222u

Cena:metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, problemy społeczne xxi wieku, pałkiewicz dubaj, system zapisywania liczb klasa 4 sprawdzian matematyka z plusem pdf, bestie i ludzie, ostacyzm, sztuka kochania ebook, andrzej korybski, kichuś majstra lepigliny, pieklo pocztowe, torańska oni, dickens wielkie nadzieje, matura dwujęzyczna angielski 2018, kolejne 365 dni czy laura przezyje, dokąd idziemy kiedy znikamy, jacek bocheński blog, książki do pobrania…