Ceny transferowe

Autor: Mariusz Makowski

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych. jak i dla podatników.

Książka w praktyczny sposób przedstawia obowiązki nałożone na podmioty powiązane. a następnie „krok po kroku” opisuje tworzenie dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 2018 r.. które dotyczą m.in.:

● podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);

● podmiotów wchodzących w skład największych grup kapitałowych zobowiązanych do składania raportów CBC (country by country report);

● przesłanek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części wydatków związanych z nabyciem usług czy świadczeń niema

20: https://woblink.com/ebook/zydow-lamiacych-prawo-nalezy-karac-smiercia-barbara-engelking-dariusz-libionka-125692u

Cena: Dariusz Libionka


Miesięcznik ZNAK nr 758-759: Mapy objaśniają mi świat

Autor: autor zbiorowy

Zarówno dzieci. jak i dorośli lubią przeglądać atlasy geograficzne – podróżować „palcem po mapie” oraz zapamiętywać nazwy dalekich gór. rzek i miast. Internet daje dziś dodatkowe fascynujące możliwości – nieznane nam wcześniej krainy możemy oglądać bądź z lotu ptaka. bądź z perspektywy ulicznego spacerowicza. Dawne mapy bywają zaś dziełami sztuki. przedmiotem pożądania kolekcjonerów. Pokazują stan wiedzy z danego czasu i to. co ich twórcy. polityczni mecenasi albo nawet cała epoka uważali za istotne i ciekawe. Cierpliwe „czytanie” map pozwala zrozumieć. w jakim świecie zamieszkiwali nasi przodkowie i jak my próbujemy ująć jego złożoność w prostych kartograficznych obrazach.

Wydawnictwo: Znak

Cena: 14.9


ISBN

9788380838697: Wydawnictwo

Format

27: https://woblink.com/ebook/bylem-bogiem-pawel-widomski-126491u

Cena:ścigaj paweł, na szczycie haner pdf, łukasz orbitowski książki, gramatyka język niemiecki, honorata miodek, angielskie słówka pdf, sapiens od zwierząt do bogów mobi, viva gazeta, dzieje joanny podborskiej, marek nowiński, michał matejczuk, stulecie winnych tom 2 streszczenie, rasputin vladimir putin, infj praca, stephen king wszystkie książki, sanitacja…