ISBN

9788380171404: Wydawnictwo

Format

28.35: https://woblink.com/ebook/sam-poczatek-lata-1944-1948-w-literaturze-okresu-polski-ludowej-hanna-gosk-bozena-karwowska-133383u

Cena: Bożena Karwowska


Chłopak z pianinem

Autor: Ewa Sułek

Od listopada 2013 do lutego 2014 roku na Ukrainie trwały protesty. które przerodziły się w rewolucję zwaną Euromajdanem. a następnie w trwającą do dziś wojnę hybrydową w Donbasie. Protestom od początku towarzyszyły działania artystyczne. które z czasem ewoluowały w estetyczny. polityczny. społeczny oraz osobisty przekaz. Sztuka stała się jednostkowym wyrazem oporu wobec Rosji. inteligentnie wykorzystywanym medium budującym obraz rewolucji i samych protestujących. próbą odnalezienia tożsamości oraz sposobem na walkę z ogarniającym pesymizmem. Ewa Sułek z sukcesem przybliża polskiemu czytelnikowi sztukę ukraińską. która nadal jest Polakom właściwie nieznana. mimo bliskości geograficznej i związków kulturowych i historycznych między Polską a Ukrainą. Poprzez sztukę pokazuj

34: https://woblink.com/ebook/reforma-ochrony-danych-osobowych-cel-narzedzia-skutki-praca-zbiorowa-133701u

Cena:


Padaczka. Etiologia

Autor: Joanna Jędrzejczak

„Padaczka należy do grupy chorób. których etiologia jest niejednolita. a patogeneza wieloczynnikowa (…) Padaczka może mieć związek praktycznie z każdą patologią mózgową i napady mogą występować w przebiegu bardzo dużej liczby chorób układowych. W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp badań neuroobrazujących. badań genetycznych dających podstawy do lepszego rozumienia etiologii padaczek. Takie określenia. do których byliśmy przyzwyczajeni – idiopatyczna. kryptogenna czy objawowa etiologia padaczki – nie powinny być już dłużej w codziennym użytku. Obecnie padaczki są opisywane poprzez bardziej specyficzne podłoże. które je wywołuje. Książka ta właśnie wskazuje na olbrzymią heterogenność padaczki. przedstawia ważne. częste jej przyczyny. z uwzględnieniem

:

Cena:leszek czerwonka, coben klinika śmierci, seung sahn, autor tajemniczy ogród, kryminały retro, białe róże z petersburga, robert fudali, ida kurcz, pytlakowski piotr, stary człowiek i morze tekst do czytania, powtórka przyjaciółek, audiobook bezplatne, juliusz słowacki oda do wolności, komedia fredry z lichwiarzem łatką, książe niccolo machiavelli pdf…