Słowianie Zachodni: dzieje. obyczaje. wierzenia. tom trzeci. część czwarta: Słowiańszczyzna północno-zachodnia od VI do połowy XIII wieku. Dzieje polityczne i stosunki zewnętrzne od poł. XI w. aż do upadku niepodległości Słowian zaodrzańskich (1036-1171)

Autor: Wilhelm Bogusławski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. 

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

Tom trzeci. część czwarta dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy: Dzieje polityczne i stosunki zewnętrzne od połowy XI w. aż do upadku niepodległości Słowian zaodrzańskich (1036-1171). Współzawodnictwo Polski z Czechami w XI w.: 1. Brak między Słowianami jedności i zgody. 2. Najazd Brzetysława I na Polskę (r. 1038-1039). Interwencja Henryka III na korzyść Kazimierza I. Powrót Kazimierza I do Polsk

:

Cena:


ISBN

9788394828912: Wydawnictwo

Format

27.99: https://woblink.com/ebook/zdrowie-na-wlasne-zyczenie-tom-2-jozef-slonecki-32118u

Cena:


2017. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Autor: Praca zbiorowa

Zaletą niniejszego tomu jest różnorodność. każdy czytelnik znajdzie w nim coś dla siebie i przy okazji zobaczy. jakimi tematami żyje współczesna proza polska. Są tu: samotność człowieka. ból egzystencjalny. skomplikowane relacje damsko-męskie i sfera seksualna. oniryczność. wielkomiejskie lęki. historia. krytyka kapitalizmu. przerażenie śmiercią oraz niełatwe koligacje rodzinne z nieśmiertelnym wątkiem surowego ojca. Teksty były pisane specjalnie do tej antologii. warto więc spojrzeć na zawarte w tomie opowiadania jako na jedną całość. a być może wtedy w umyśle czytelnika powstanie obszerna powieść zatytułowana ‚2017’.

Damian Romaniak

Wydawnictwo: Forma

Cena: 34.5


Fińskie dzieci uczą się najlepiej

Autor: Timothy D. Walker

Stylu uczymy się od Francuzów. ideę hygge pokazują nam Duńczycy. a co by było. gdybyśmy zaczęli myśleć o szkole tak. jak robią to Finowie?

Fińskie szkoły od lat zajmują czołowe pozycje w międzynarodowych testach edukacyjnych PISA. Mali Finowie są świetni z matematyki i nauk przyrodniczych. a do tego czytają więcej niż ich rówieśnicy z innych krajów. Co jednak najbardziej intrygujące. uczniowie z Finlandii należą do grupy. która w ciągu roku poświęca na naukę najmniej czasu. Płatne korepetycje są zakazane. prac domowych prawie nie ma. a znaczną część sprawdzianów uczniowie oceniają sami. Brzmi jak edukacyjny raj?

Fińskie dzieci uczą się najlepiej to historia amerykańskiego nauczyciela. który – kompletnie wypalony – wyjechał do Finlandii. gdzie na nowo odnalazł sens swojej pracy. a dziś pomaga przenieść fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki świata.

Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie — mówią pedagodzy fińscy. Teraz również polscy rodzice i nauczyciele mogą poprowadzić dzieci ku największemu z sukcesów — ku szczęściu. Jak to osiągnąć? Timothy D. Walker mówi w swojej książce o zaufaniu. dzieleniu odpowiedzialności. budowaniu wspólnoty. uspokojeniu przestrzeni i wielu innych elementach. które na co dzień są pomijane lub traktowane marginalnie. mimo że znaczenie jest absolutnie kluczowe.

Z tej książki rodzice dowiedzą się. co mogą zmienić w domu. a nauczyciele — w klasie. żeby nasze dzieci uczyły się lepiej. chętniej i przyjemniej. Cisza. prostota. egalitaryzm i kontakt z przyrodą — to. co tak nam się podoba w kulturze krajów nordyckich. można przenieść do pokoi dziecinnych i szkolnych klas!

W Polsce od lat trwają dyskusje na temat kształtu naszego szkolnictwa. a ostatnio ich temperatura rośnie. Jeśli uważnie przyjrzymy się fenomenowi fińskiego cudu edukacyjnego. może się okazać. że i polskie dzieciaki nie będą już musiały wybierać pomiędzy szczęśliwym dzieciństwem a świadectwem z czerwonym paskiem.

Inspirująca lektura dla rodziców. dziadków i nauczycieli. Na naukę nigdy nie jest za późno!

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Cena: 28


Maria z Magdali w Ewangelii. legendzie i sztuce

Autor: Mieczysław Skrudlik

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

Maria z Magdali. Maria Magdalena – według Biblii żyjąca w I w. n.e. kobieta pochodząca z wioski Magdala. obecnie Migdal. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego po tym. gdy wypędził z niej siedem złych duchów. We wschodniej tradycji chrześcijaństwa przedstawiana jest jako niosąca olejki do grobu Chrystusa i świadek jego zmartwychwstania i jest szanowana jako „równa apostołom”. W tradycji łacińskiej przez wieki łączono ją z kobietą cudzołożną z Ewangelii św. Łukasza. Ukazywano ją wiernym. zwłaszcza kobietom. jako wzór nawróconej grzesznicy (za: Wikipedia). Z wprowadzenia autora: „Zadaniem te

15: https://woblink.com/ebook/moralnosc-rozkoszy-wenus-wenus-magiczna-bogini-ciala-piotr-piobb-32108u

Cena:


Słowianie Zachodni: dzieje. obyczaje. wierzenia. tom trzeci. część druga: Słowiańszczyzna północno-zachodnia od VI do połowy XIII wieku. Dzieje polityczne i stosunki zewnętrzne w X w.

Autor: Wilhelm Bogusławski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. 

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

Tom drugi dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy: Dzieje starożytne. Od Ariowista do upadku Durzyńców r. 531: Napływ ze Skandynawii Teutonów na ziemie słowiańskie. Podanie o przybyciu Saksonów do kraju Hadeln. Szerzenie się w Germanii Saksonów i Słowian. Wyprawa Ariowista (Jarowita) do Galii. Walka jego z J. Cezarem i odwrót r. 58 przed Chr. Wyprawy J. Cezara do Germanii r. 55 i 53 dla obrony Ubjów od Swewów. Nieprzyjazne stosunki między Swewami a teutońskiemi plemionami.

17: https://woblink.com/ebook/slowianie-zachodni-dzieje-obyczaje-wierzenia-tom-drugi-czesc-trzecia-dzieje-slowianszczyzny-polnocno-zachodniej-do-polowy-xiii-wieku-rozwoj-cywilizacji-slowianszczyzny-polnocno-zachodniej-wilhelm-boguslawski-31604u

Cena:uzupełnianki ortograficzne, grzegorz jedrejek, heszen psychologia stresu, kult ciała, marek orlik, zarządzanie zasobami ludzkimi pdf król, filozofia dowcipu, roman trzaskowski, iniekcje podskórne algorytm, andrzej horban, roczniki kroniki, księżyc z peweksu chomikuj, narzeczona na chwilę monika serafin, czerwony szkwał, resnick fizyka, słońce też jest gwiazdą pdf, meghan march imperium grzechu pdf, arystoteles retoryka pdf, adam szczuciński, mitologia nordycka pdf, grzegorz nancka, kain byron, paweł nowicki umk…