Koliste jeziora Białorusi

Autor: Mateusz Marczewski

W XII wieku kapłani Światowida uciekli przed chrześcijańskimi krzyżami na wschód. Schronili się nad Świtezią i tak pogańskie pomieszało się z chrześcijańskim – i miesza się do dziś. Miesza się też to. co było. z tym. co jest. Świętą wodę dowożą w cysternach. szeptuchy. chociaż używają telefonów komórkowych. od setek lat leczą tymi samymi metodami i nawet ludzie z miasta darzą je szacunkiem. a prosty człowiek na równi z mińskim intelektualistą zdają się żyć na pograniczu świata baśni. niewidocznych sił i namacalnej rzeczywistości. Woda i ziemia przykryły wprawdzie przeszłość. ale wciąż pamięta się i mówi o zalanych miastach. wioskach i podziemnych korytarzach. Obok tego. gdzieś po drodze działa się historia. Mongołowie. Rosjanie. bieżeńcy. Sowieci. Wszystko przeszło. ale i ciągle jakoś jest. Mateusz Marczewski wędruje po kraju żyjącym na granicy jawy i snu i niczym kronikarz zapisuje świat. który znika.

„Pochylmy się nad wodą tych kolistych jezior. Zobaczymy w niej dziwną. umykającą twarz Białorusi. A obok swoje własne odbicie. Patrzą na siebie czy są odwrócone? Intrygująca książka.” Małgorzata Szejnert

Wydawnictwo: Czarne

Cena: 26.9


Mentalność założyciela jako podstawa sukcesu firmy

Autor: Chris Zook

Pokonaj bariery hamujące wzrost!

Dlaczego tak trudno jest osiągnąć i utrzymać opłacalny wzrost? Większość menedżerów zarządza swoimi firmami tak. jak gdyby rozwiązanie tego problemu leżało w środowisku zewnętrznym: znajdź atrakcyjny rynek. zbuduj odpowiednią strategię. zdobądź nowych klientów.

Jednak gdy Chris Zook i James Alen z Bain & Company bliżej przeanalizowali tę kwestię. okazało się. że za niezrealizowanie celów wzrostowych w 90 procentach odpowiedzialne są czynniki wewnętrzne. a nie zewnętrze – takie jak oddalenie się od pracowników pierwszej linii. problemy z odpowiedzialnością. mnożenie procesów i biurokracji. by wymienić choć kilka. Co więcej. niemal wszystkie firmy przechodzą przez ta

34.9: https://woblink.com/ebook/swieze-podejscie-do-e-mail-marketingu-wydanie-ii-pawel-sala-31583u

Cena:


Żywot św. Metodego

Autor: Nieznany

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. 

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

Żywot św. Metodego znany też jako Legenda Panońska. Średniowieczny tekst źródłowy. Reprint. ‚Żywot świętego Metodego’ to księga poświęcona działalności misyjnej dwóch braci. bizantyńskich duchownych. Greków z Salonik: Konstantyna (po wstąpieniu do klasztoru przybrał imię Cyryl) (ok. 827 – ok. 869) i Metodego (820 – 885). Jest to ważny dokument do badania pradziejów Słowiańszczyzny. w tym i Polski. To w tym dokumencie znajduje się słynna informacja o ‚księciu na Wiśle. silnym wielce’. który został przymuszony do przyjęcia chrześcijaństwa przez sąsiadów z południa.

Wydawnictwo: Armoryka

Cena: 8


Słowianie Zachodni: dzieje. obyczaje. wierzenia. tom trzeci. część czwarta: Słowiańszczyzna północno-zachodnia od VI do połowy XIII wieku. Dzieje polityczne i stosunki zewnętrzne od poł. XI w. aż do upadku niepodległości Słowian zaodrzańskich (1036-1171)

Autor: Wilhelm Bogusławski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. 

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

Tom trzeci. część czwarta dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy: Dzieje polityczne i stosunki zewnętrzne od połowy XI w. aż do upadku niepodległości Słowian zaodrzańskich (1036-1171). Współzawodnictwo Polski z Czechami w XI w.: 1. Brak między Słowianami jedności i zgody. 2. Najazd Brzetysława I na Polskę (r. 1038-1039). Interwencja Henryka III na korzyść Kazimierza I. Powrót Kazimierza I do Polsk

:

Cena:


ISBN

9788379504305: Wydawnictwo

Format

17: https://woblink.com/ebook/slowianie-zachodni-dzieje-obyczaje-wierzenia-tom-czwarty-czesc-trzecia-dzieje-slowianszczyzny-polnocno-zachodniej-az-do-wynarodowienia-slowian-zaodrzanskich-slowianie-na-wschod-o-laby-i-solawy-obodryty-i-lutycy-polnocno-wschodni-wilhelm-boguslawski-31596u

Cena:


ISBN

9788380644014: Wydawnictwo

Format

12: https://woblink.com/ebook/ubiory-w-polszcze-od-najdawniejszych-czasow-lukasz-golebiowski-32343u

Cena:


ISBN

9788380643703: Wydawnictwo

Format

9: https://woblink.com/ebook/koniec-swiata-wedlug-przepowiedni-sw-malachiasza-i-innych-jozef-jankowski-32324u

Cena:mroczne pragnienia pdf, rodzina borgio, czym jest rzeczywistość, czasy niemieckie, biblioteka internetowa, ten dzień ebook, pokonaj depresję stres i lęk pdf, programowanie gra, chata william paul young, malena ernman beata thunberg, nieumarły las, notatki maturalne biologia, sprawdzian z przyrody klasa 2, definicja mitu…