ISBN

9788379004140: Wydawnictwo

Format

4.99: https://woblink.com/ebook/z-rytmem-rymy-krotkie-utwory-od-zartow-po-polityczne-tadeusz-kurowski-17704u

Cena:


ISBN

9788378189435: Wydawnictwo

Format

32.9: https://woblink.com/ebook/strefa-interesow-martin-amis-malgorzata-chwalek-katarzyna-karlowska-17816u

Cena:


Sektor 24. Bunt przeciw Ziemi

Autor: Stanisław Szwast

„Sektor 24. Bunt przeciw Ziemi” Stanisława Szwasta to wojenna powieść umiejscowiona w realiach lat 3791-3794. Międzyplanetarna wojna pomiędzy imperiami Starej Ziemi. których korzenie sięgają czasów dzisiejszych. a ich zbuntowanymi koloniami rozsianymi po wszechświecie zaczyna przybierać formę wojny informacyjnej oraz wyścigu zbrojeń. Kluczem do osiągnięcia przewagi wydaje się być niezbadana substancja o silnych właściwościach elektromagnetycznych. pochodząca z niezasiedlonej dotychczas planety. A to dlatego. że wojskowi inżynierowie odkryli możliwość stworzenia przy jej pomocy bomby elektronowej o niespotykanej dotychczas mocy. mogącej rozłożyć zautomatyzowany wszechświat na łopatki. Stopniowo okazuje się jednak. że więcej sił uczestniczy w rywalizacji o dominację w Zamieszkałym

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 12.9


ISBN

9788308057704: Wydawnictwo

Format

23: https://woblink.com/ebook/zwrotki-dla-dorotki-arcyksiaze-fiolkow-jan-sztaudynger-17943u

Cena:


Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku

Autor: Artur Nowaczewski

Panorama niemal stu lat polskiej literatury oglądanej z perspektywy ulicy. Swój przegląd literackich ulic autor opiera na trzech najważniejszych datach w historii najnowszej: 1918–1944–1989. dążąc do swoistej syntezy stulecia. Nie ogranicza się jednak do mimetycznego spojrzenia na ulicę. ale traktuje ją jako przestrzeń. w której konkret przenika się z porządkiem symbolicznym. a przestrzeń publiczna nakłada się na przestrzenie prywatne i uintymnione. Taki sposób lektury – skromny. „uliczny”. a jednocześnie szeroki. bo obejmujący prawie cały miniony wiek – pozwala przyjrzeć się nie tylko poszczególnym fenomenom literackim. ale i długofalowym przemianom zachodzącym w polskiej literaturze.

Wydawnictw:

Cena:


ISBN

9788365315298: Wydawnictwo

Format

29.9: https://woblink.com/ebook/top-gear-od-srodka-richard

Cena:


Trylogia Tebańska

Autor: Sofokles

Przedstawiamy multimedialny ebook w formacie ePub3. Proszę upewnić się. że Państwa czytnik odtwarza ten format pliku.

Do poniżeszego ebooka dodaliśmy odtwarzacz multimedialny. dzięki któremu czytając będziecie Państwo mogli odtwarzać również niezwykłą płytę. z fragmentami czytanymi przez Antoniego Liberę.

Trzy najsłynniejsze tragedie Sofoklesa w nowym przekładzie Antoniego Libery. pisarza i znawcy twórczości największego dramatopisarza XX wieku. Samuela Becketta.

Mimo dwóch i pół tysiąca lat. jakie dzieli nas od czasu. kiedy żył i tworzył grecki dramatopisarz. jego dzieła nadal pozostają żywe i fascynujące. i należą do żelaznego repertuaru światowego teatru. Poruszone w nich problemy są wciąż aktualne i domagają się nowego odczytania. Kunszt Sofoklesa nie przestaje być niedościgłym wzorem formy.

Od połowy XIX przekładano Sofoklesa co najmniej piętnaście razy. Większość tłumaczeń wyszła spod pióra filologów klasycznych. uzależnionych od reguł ortodoksji lingwistycznej. a jednocześnie panujących mód i konwencji poetyckich. które cechował manieryzm i upodobanie do archaizmów. Skutkowało to brakiem prostoty i komunikatywności. A przecież Sofokles. pisząc dla szerokiej publiczności. i to w większości niepiśmiennej. brzmiał jasno i naturalnie. Był rozumiany powszechnie i bez trudu.

Przekład Antoniego Libery jest próbą przywrócenia owej prostoty. W zaproponowanej przez niego formie językowej tragedie Sofoklesa brzmią. jakby napisane były dzisiaj.

Oto antyk w szlachetnym kostiumie nowoczesności.

Przekłady Antoniego Libery odznaczają się wyjątkową klarownością i prostotą. i są niezwykle użyteczne dla potrzeb teatru. Łączą w sobie cechy języka wysokiego z potocznym. wyzute są z patosu i archaizmów. i bardzo dobrze brzmią ze sceny. Wartość tych przekładów jest szczególnie wyraźna na tle istniejących przekładów tragedii antycznych. dokonywanych głównie przez filologów klasycznych.

Tadeusz Słobodzianek

Dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie

Wydawnictwo: Sic!

Cena: 32w 80 dni dookoła świata tekst, meine kampf, matka aniołów, golian, energia promieniowania słonecznego padająca w danym miesiącu na płaszczyznę, stranger things kolorowanka, zbrodnie roślin, tadeusz mikulczyński, ofiara karin slaughter, handel zagraniczny rymarczyk pdf, ebook promocja, lean dla bystrzaków, czarny kot (nowela), hanna liberska, fitoterapia i leki roślinne pdf, nęcka psychologia poznawcza pdf, wartość poznawcza, skiroławki…