ISBN

9788377858042: Wydawnictwo

Format

33: https://woblink.com/ebook/maly-bies-fiodor-sologub-rene-sliwowski-17806u

Cena:


Wybór pism filozoficznych. Wydanie drugie

Autor: Ralph Waldo Emerson

Taki wybór pism i taka. dobrze przemyślana. konstrukcja ich układu pozwala nie tylko prześledzić ewolucję twórczości ich autora. ująć ją w jej immanentnym ruchu i w jej całości. lecz także dostrzec związane z nią trudności i napięcia (np. między całościową quasi-panteistyczną wizją świata a silnym indywidualizmem). Obraz myśli Emersona. jaki wyłania się z niniejszego wyboru jego pism. jest obrazem myśli żywej. która nie tylko ma wartość historyczną. ale w wielu swych aspektach wciąż zachowuje istotną aktualność (problem ugruntowania indywidualizmu w społeczeństwach poddanych silnym mechanizmom konformizmu. kwestia pogodzenia w warunkach społeczeństwa demokratycznego wolności suwerennej jednostki i równości społecznej. idea nieposłuszeństwa obywatelskiego). Ralph Waldo Emerson – twórca koncepcji „self-reliance” (poleganie na sobie) – jest najwybitniejszym przedstawicielem amerykańskiego transcendentalizmu. łączącym „platoński idealizm z jankeskim realizmem”. Jako wybitny myśliciel. moralista i poeta wywarł wielki wpływ na literaturę i filozofię Stanów Zjednoczonych. Proponowany wybór tekstów. najbardziej reprezentatywnych dla twórczości Emersona. obejmuje jego eseje. odczyty. wiersze i fragmenty przemówień. w których znajduje wyraz metafizyka i antropologia twórcy. emersonowskie rozumienie powołania uczonego. walka Emersona o nowe pojmowanie przez Amerykanów własnej kultury duchowej. apel do młodzieży. by uczyniła życie Ameryki bogatszym i piękniejszym.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.4


https://woblink.com/product-publication/download/19641/epub

1:

:

Cena:ibuk.libra.pl, zimbardo pdf, budowa motocykla pdf, czapkins historia tomka mackiewicza, wizerunek a tożsamość, józef banaś, silent hunter v, kwantowa rzeczywistość, anna siewierska chmaj, instalacje elektryczne markiewicz pdf, superbohaterowie rysunki, jane austen duma i uprzedzenie pdf, boks książka, runą mury, jakub przytarski, egzamin sep pytania i odpowiedzi pdf, sztuka naskalna, mieć mniej, nie lubię poniedziałku online bez limitu, ebook format, łobocki metody i techniki badań pedagogicznych…