https://woblink.com/product-publication/download/32238/epub

1: Autor

Autor

:

Cena:


Mirror. Mirror

Autor: Cara Delevingne

PRZYJAŹŃ. ZDRADA. OFIARA. TAJEMNICA.

Red. Leo. Rose i Naomi to czwórka młodych przyjaciół. Są inni od pozostałych rówieśników. są odmieńcami. Nie wiedzą. kim są i kim chcą być. Zbliża ich muzyka. Wspólnie zakładają kapelę Mirror Mirror. Ale nie nacieszą się długo wspólną pasją…

Naomi zostaje wyciągnięta nieprzytomna z rzeki. Pozostając w śpiączce. walczy o życie. Policja twierdzi. że była to nieudana próba samobójcza. Ale jej przyjaciele wcale nie są tego pewni. Każde inaczej reaguje na dramatyczne wydarzenia – Rose zaczyna imprezować jak szalona. Leo wpada w depresję. a Red postanawia samodzielnie odkryć prawdę. Czy Naomi się obudzi? Co zaprowadziło ją na granicę życia i śmierci? A może pytanie powinno brzmieć: kto?

Odpowiedzi na pytania nie przyniosą n

18.9: https://woblink.com/ebook/klatwa-nawii-pati-maczynska-32359u

Cena:


Starożytności polskie w czterech tomach: tom IV

Autor: Jędrzej Moraczewski

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF.

Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.

REPRINT. Jest to słownik starożytnych wyrażeń polskich ułożony w porządku alfabetycznym. Reprint wydania z roku 1842 roku wydanego nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. Autor o tym swoim dziele tak niegdyś się wyraził: „Dzieło to pisane jest ze źródeł. o ile się zasadza na kronikach i pisarzach powszechniej znanych: użyto niemało i monografii. Dzieła wszystkich badaczy teraźniejszych zgromadziliśmy sobie jak najstaranniej i korzystaliśmy z ich pracy. bo zdaje się. że korzystać było obowiązkiem. Imiona tych badaczy przytaczamy zawsze. może niekiedy prze pomyłkę w piśmie albo druku opuszczone.” Jest

12.5: https://woblink.com/ebook/slowianskie-rzeki-w-europie-przyczynek-do-starozytnosci-slowianskich-teofil-tomicki-32341u

Cena:


Posłuszni do bólu

Autor: Tomasz Grzyb

Eksperyment. który wystawił na próbę naturę ludzką.

Jeśli zapytać psychologów. jakie badania w historii rozwoju tej dyscypliny wydają im się najważniejsze. 90% z nich wskaże na przeprowadzone na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku badania Stanley’a Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu. Milgram w ramach prowadzonego przez siebie eksperymentu wyznaczał osobie badanej role nauczyciela. Jej zadaniem było karanie innego uczestnika eksperymentu za popełniane przez niego błędy. Do wymierzania kar służył generator prądu elektrycznego. wyposażony w 30 klawiszy. oznaczonych symbolami od 15 do 450 volt. Każdy kolejny błąd miał być karany coraz mocniejszym uderzeniem prądem. W trakcie eksperymentu znacząca część badanych deklarowała dyskomfort. mniej lub bardziej wyraźnie protestowała. ale ciągle spełniała kolejne polecenia. W rzeczywistości naturalnie nikogo nie uderzano prądem. rolę drugiego badanego grał aktor. a krzyki odtwarzane były z taśmy. Wyniki osiągnięte przez Milgrama (ponad 60% badanych raziło prądem „do końca”) były przełomem w myśleniu o roli sytuacyjnego posłuszeństwa w psychologii.

Pół wieku później polscy psychologowie ponownie podejmują wątek posłuszeństwa wobec autorytetów. Wykorzystując paradygmat Milgrama. realizują najbardziej rozbudowany od czasu jego eksperymentów program badawczy nastawiony na zrozumienie mechanizmów odpowiadających za wciąż nas szokujące zachowania ludzi. Co o książce mówią autorzy:

Fenomen. który pokazaliśmy ma charakter uniwersalny. Po prostu pokazaliśmy. w pięćdziesiąt lat po oryginalnych badaniach Stanleya Milgrama. że nadal. jako ludzie. jesteśmy niebywale posłuszni. jeśli ktoś tylko wie. jak to posłuszeństwo w nas wywołać. Zweryfikowaliśmy kilka naukowych hipotez. do tej pory jeszcze nie zbadanych w żadnych innych eksperymentach. Ale także pokazaliśmy po raz kolejny – i to. jak uważamy. dość dobitnie – jak ważne jest by o wynikach badań nad posłuszeństwem. badań prowadzonych przez psychologów na całym świecie. pamiętać.

„Koniecznie przeczytaj te książkę. Dowiesz się z niej. jak łatwo każdy z nas może stać się pionkiem w ręku sprawnego autorytetu. na przykład lidera politycznego czy charyzmatycznego kapłana. Wbrew uparcie powtarzanym zaklęciom o wartościach. o charakterach. które decydują o naszym postępowaniu. książka ta dowodzi. jak wielkie znaczenie ma sytuacja. Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb pokazali to po mistrzowsku.’ – profesor Wiesław Łukaszewski

Wydawnictwo: Smak Słowa

Cena: 31.9


Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: Izabela Motowilczuk

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania. przez prowadzenie. po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych. ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawa

24: https://woblink.com/ebook/gastronautka-roza-wigeland-32444u

Cena:


ISBN

9788380643833: Wydawnictwo

Format

12: https://woblink.com/ebook/zjawiska-mistyczne-i-ich-tlumaczenia-jozef-teodorowicz-32308u

Cena:


Początek

Autor: Mercedes Lackey

  Fascynująca powieść fantasy. dziejąca się w pełnym magii świecie Valdemaru

Trzynastoletniemu osieroconemu chłopcu o imieniu Mags udaje się wydostać z kopalni kamieni szlachetnych. w której zmuszany był do niewolniczej pracy. Dzieje się tak dzięki temu. iż magiczny koń. Towarzysz. wskazuje go jako Wybranego – kogoś. kto w przyszłości stanie się Heroldem. Mags wyjeżdża do Haven i niespodziewanie znajdzie się w samym centrum dworskich intryg. gdzie nikomu nie może ufać. Nagle odkrywa. że posiada talent. o którym wcześniej nie wiedział. stając się jednocześnie świadkiem tworzącej się legendy – formowania Kolegium Heroldów.

„Akcja powieści rozpoczyna się w kluczowym momencie historii Valdemaru. kiedy system kształcenia Heroldów zmienia się. zaś na dworze i na uczelni wyczuwa się niebezpieczne działania ze strony innych państw. Fanom Lackey spodobają się nowe wątki. zaś ci czytelnicy. którzy nie znają jej powieści. odkryją świat pełen przygód i wartości. Lektura godna polecenia!”.

„Library Journal”

Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Cena: 29stretching ilustrowany przewodnik pdf, pracownia dobrych myśli pdf, jak masz na imię po hiszpańsku, markowy produkt turystyczny, człowiek w społeczeństwie, blicharski wstęp do inżynierii materiałowej pdf, test osobowości psychologia, krwawy kwiat, smocza straż 3, cywilizacja dusz pdf, ben sweetland, tomb raider: legenda, między panem wójtem a plebanem, polska arystokracja, bernard stiegler…