Cztery przyszłości

Autor: Peter Fraser

Technologia i natura – dwa czynniki. które nieustannie zmieniają nasz świat. Zdaniem Petera Frase’a postępująca automatyzacja i rozwój technologiczny oraz drastyczne zmiany klimatu doprowadzą do końca świata. który znamy. W przeszłość odejdzie również tradycyjnie rozumiany kapitalizm. Bo w jaki sposób mówić o rynku pracy. kiedy dużą część zatrudnienia przejmą maszyny? Albo jak podchodzić do dystrybucji dóbr. kiedy katastrofa ekologiczna dramatycznie ograniczy ich ilość?

Frase wybiega myślami w przyszłość. choć jak daleką – trudno powiedzieć. Swoje wizje buduje w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz futurystyczną literaturę science fiction. bo to właśnie artyści. pisarze i filmowcy stoją za najbardziej rozpoznawalnymi wizjami przys

21: https://woblink.com/ebook/proroctwo-dzisiaj-mateusz-kicka-126768u

Cena:


Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego

Autor: Krzysztof Załęski

Relacje i stosunki polityczne stanowią podstawę systemowego podejścia do kształtowania bezpieczeństwa. jak również analizy tego zjawiska. W naukach humanistycznych i społecznych stosunki polityczne stanowią ogólne pojęcie używane na określenie relacji politycznych zachodzących we współczesnym świecie. są także rodzajem stosunków społecznych obejmujących kontakty polityczne pomiędzy różnymi podmiotami przestrzeni międzynarodowej (państwami. instytucjami. organizacjami. obywatelami). Międzynarodowe stosunki polityczne opisują relacje zachodzące w sferze polityki. w różnych obszarach przestrzeni międzynarodowej. które mają istotny wpływ na poczucie i kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

:

Cena:


Prawa człowieka

Autor: Jakub Tyszkiewicz

Od momentu podpisania w 1975 r. w Helsinkach Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie prawa człowieka nabierały coraz większego znaczenia w relacjach demokratycznych państw zachodnich z Warszawą. Stały się jednym z elementów zimnowojennej gry między dwiema stronami żelaznej kurtyny.

Czworo historyków z renomowanych polskich ośrodków akademickich. korzystając z do tej pory nieznanych. niedawno odtajnionych dokumentów przechowywanych w archiwach zagranicznych. opisuje. w jaki sposób rządy najważniejszych graczy zachodnich – Stanów Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii. Republiki Federalnej Niemiec. Francji. państw skandynawskich i Kanady – odnosiły się do kwestii przestrzegania praw człowieka w PRL i jak wpływało to na ich po

15: https://woblink.com/ebook/w-drodze-do-domu-janina-zimirska-126963u

Cena:


Władza wyobraźni Edukacja innowacje i demokracja

Autor: Agnieszka Rothert

Celem książki jest pokazanie znaczenia przestrzeni wyobraźni i kreatywności. Do rozwoju potrzebne jest otoczenie sprzyjające kreatywności i innowacjom. Nie ma oczywiście środowiska idealnego. lecz można stwarzać żyzne warunki dla generowania nowych form. idei. wynalazków. Myśl kształtuje naszą przestrzeń. która to z kolei wpływa na nasz mózg i myślenie. Wobec tego proponuję mały spacer po labiryncie kompilacyjnego i generatywnego myślenia. eksperyment eksploracji i eksploatacji wyobraźni. kreatywności i morfingu.

Dodatkowo towarzyszyła mi chęć przełamania dominującego obecnie myślenia o edukacji. że jest to proces produkcyjny. mierzony oraz liczony. i którego efektem jest produkt końcowy. czytaj absolwent/absol

28.35: https://woblink.com/ebook/ksztaltowanie-sie-zachowan-komunikacyjnych-u-dzieci-z-uszkodzeniami-i-lub-dysfunkcjami-osrodkowego-ukladu-nerwowego-marlena-kurowska-128043u

Cena:rzeka zimna, angora właściciel, chmielarz wyrwa, bolesław prus faraon, kłamstwa w które wierzymy, myślnik chodakowska, niezgodziński, ajahn brahm pdf, chłopak który o mnie walczył pdf, oskar i pania róża wolne lektury, mordwa, focus 3 pdf, jak kózka uczyła się pływać, stres definicja naukowa, techniki molekularne…