Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem

Autor: Praca Zbiorowa

ZUS udziela indywidualnych interpretacji tylko na wniosek przedsiębiorcy. Zakres wydawanych indywidualnych interpretacji jest ograniczony. ZUS nie wyda interpretacji m.in. w sprawach dotyczących: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.). Przedsiębiorca musi przedstawić we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. a także własne stanowisko w sprawie. Musi więc sam zinterpretować przepisy regulujące obowiązek opłacania składek. Wniosek musi dotyczyć indywidualnie oznaczonej sprawy. Przedsiębiorca nie jest związany interpretacją. może się do niej nie zastosować. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla ZUS i jej zmiana jest możliwa wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Problematyka wynagrodzeń jest jedną z częściej występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednym z istotnych zagadnień rozstrzyganych ostatnio przez SN była kwestia ryczałtów za noclegi dla kierowców. Od czerwca 2014 r. kolejne orzeczenia potwierdzają. że odpoczynek nocny kierowcy w kabinie samochodu ciężarowego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ryczałtu za nocleg. W innym ważnym orzeczeniu SN zajął się prawem pracownika zatrudnionego na część etatu do rekompensaty za przekroczenie ustalonego w umowie o pracę wymiaru godzin pracy. Z orzeczenia wynika. że zatrudniając pracownika na część etatu. w umowie o pracę strony powinny ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony wymiar czasu pracy. których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe. Jeśli strony nie ustalą limitu godzin ponadwymiarowych. to pracownikowi będą przysługiwały dodatki dopiero po przekroczeniu ogólnych norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy.

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 60.8


Kaktusy z Zielonej ulicy

Autor: Wiktor Zawada

 Niezwykłe przygody urwisów z Zamościa w czasie II wojny światowej.

Dzidek Cent. Bysiek Stawski. Milka i jej brat Jędrek Szelest ostatnie dni wakacji 1939 roku spędzają na swój ulubiony sposób – bawiąc się w Indian oraz rywalizując z kolegami z sąsiedztwa. W tym czasie pojawiają się nowe atrakcje – ciągnące na zachód kolumny wojska. wyjące syreny. próbny alarm lotniczy…

Dzieci nie spodziewają się. że tego września będą musiały szybko dorosnąć. Postanawiają zorganizować się w drużynę wojskową o nazwie „Kaktusy”. a swoją dziecięcą wyobraźnię wykorzystać w walce z wrogiem. Ich orężem staną się psikusy. a celem ośmieszanie Niemców. Dość szybko z łobuziaków zmienią się w mądrych patriotów.

Kaktusy z Zielonej ulicy to klasyka polskiej li

:

Cena:


Mistrz Zachariusz. Maître Zacharius

Autor: Jules Verne

Mistrz Zacharius to zegarmistrz. który stracił swoją duszę. Jest to fantastyczna opowieść głęboko przesiąknięta wpływem Hoffmanna. Zacharius. mistrz zegarmistrzowski mieszkający w Genewie. niedościgniony konstruktor zegarów. dążył do stworzenia zegara idealnego. Tymczasem szatan stanął mu w tym na przeszkodzie. sprawiając. że wszystkie zegary jakie dotychczas Zacharius skonstruował stawały się psuły się… Ale pewnego dnia. zły duch złożył mu pewną propozycję. na którą zegarmistrz przystał. Co to była za propozycja i jak się jej przyjęcie skończyło dla Zachariusa. można się dowiedzieć po przeczytaniu książki do końca. W tym opowiadaniu po raz pierwszy w twórczości Juliusza Verne’a pojawia się temat czasu. który najwyraźniej go fascynuje. Opowiadanie napisał we współa

Wydawnictwo: Czarna Owca

Cena: 18.99biomechanika sportu pdf, ogień i krew 2, standard opieki okołoporodowej pdf, mikolaj gogol, serce z kryształu, kaszuba andrzej, remigusz mróz, ads4books, interakcje lekow, gra twierdza krzyżowiec, kontestacji, niesmiertelni pl, krzyżówki dla 7 latka, sam harris przebudzenie, pakt z diabłem pdf, jak mówić żeby dzieci nas słuchały pdf, krotka pilka, książki o motywacji pdf, smak pokusy, karolina słowik, jarosz dietetyka, iso 26000 pdf…