Lex cryptographia

Autor: Jakub J. Szczerbowski

Technologia blockchain stanowi wyzwanie dla porządków prawnych. Powodem tego jest zastosowanie kryptografii dla zapewnienia niezmienności danych. Umożliwia ona tworzenie bezpiecznych rejestrów. które mogą zapisywać wartości ekonomiczne i odwzorowywać instytucje społeczne. Zgodnie z zamierzeniami jej twórców technologia ta ma stanowić – przynajmniej częściową – alternatywę dla bezpieczeństwa transakcji dotychczas gwarantowanego przez sądy. W najbardziej skrajnej wersji tego poglądu mowa jest nawet o zastąpieniu norm prawnych kodem komputerowym (code is law).

W monografii omówiono zagadnienie znaczenia technologii blockchain dla prawa. Autor poruszył problematykę kwalifikacji jednostek rozliczeniowych stosowanych na blockchainach oraz oświadczeń s

Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Cena: 31


Piketty i co dalej?

Autor: Heather Boushey

Książka jest pracą zbiorową odnoszącą się do jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapitał w XXI wieku”. której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty. Międzynarodowy sukces dzieła sprawił. że miało ono ogromny wpływ na sposób myślenia o gospodarce i kapitalizmie. Autorzy „Piketty i co dalej?” szczegółowo ustosunkowują się do książki Piketty’ego i do występujących w niej luk badawczych. zarazem wskazując na kierunki dalszych niezbędnych badań.

Praca powstała pod redakcją: Heathera Bousheya. dyrektora i głównego ekonomisty Washington Center for Equitable Growth. J. Bradforda DeLonga. profesora z University of California w Berkeley oraz Marshalla Steinbauma. członka Roosevelt Institute.

Wśród autorów są św

89: https://woblink.com/ebook/ekonomia-miedzynarodowa-tom-1-maurice-obstfeld-paul-r-krugman-marc-j-melitz-135665u

Cena: Paul R. Krugmanmass effect ksiazki, rozpad zsrr przyczyny, nostradamus przepowiednie pdf, algebra abstrakcyjna w zadaniach pdf, ian rankin książki, magda adamowicz, horacy pieśni pdf, słownik budowlany, ja hipis narkoman od fascynacji do degrengolady, historia homoseksualizmu, rhys agnieszka siepielska pdf, choroby wewnętrzne kokot, karol dickens opowieść wigilijna, pierwsza na liście pdf, ewa banaszak, testy gimnazjalne pdf, rafał wonicki…