ISBN

9788380887534: Wydawnictwo

Format

19.9: https://woblink.com/ebook/science-fiction-david-seed-adam-drozdowski-126444u

Cena:


S.U.M.O. (Shut up. Move on) Zamknij się i idź dalej!

Autor: Paul McGee

MOTYWACJA

SUMO to skrót od „Shut Up. Move On” – zamknij się i idź dalej. Wszyscy pragniemy sukcesu i radości – niestety nie zawsze je osiągamy nich. Czy przyszło ci kiedyś do głowy. że może ci w tym przeszkadzać twoje własne nastawienie?

SUMO pokazuje. że to. jak myślisz. ma istotny wpływ na to. jak toczy się twoje życie. Pokazuje. że biorąc odpowiedzialność za swoje życie. możesz wykorzystać swój potencjał. chwytać okazje. cieszyć się związkami. odnosić sukcesy w pracy i z pozytywnym nastawieniem reagować na przeciwności.

SUMO zachęca. byś szczerze patrzył na swoje życie i pamiętał. że nigdy nie jest za późno na zmiany. Wszyscy możemy zrzucić koszulki ofiary. wypracować owocne myślenie i przestać

:

Cena:


ISBN

9788307034348: Wydawnictwo

Format

53.15: https://woblink.com/ebook/dziennik-1957-1966-sandor-marai-teresa-worowska-126446u

Cena:


Śpioch. Matka i syn. Spotkanie. Utwory sceniczne

Autor: Rafał Andrusiewicz

O trudnych występach na scenie zwanej życiem.

Cykl trzech sztuk traktujący o spotkaniach – łatwiejszych i trudniejszych. dłuższych i krótszych. Bo przecież człowiek nieustannie się z kimś spotyka – najczęściej z innymi ludźmi. z bliskimi. z ich wyobrażeniami na jego temat. z oczekiwaniami i niespełnionymi ambicjami. z uczuciami i chęciami. Ale nieustannie musi się także mierzyć z samym sobą – ze sobą takim. jakim zawsze chciał być. i ze sobą takim. jakim jest. ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i życiowymi potknięciami. Bo życie to cykl spotkań. Które z nich jest najtrudniejsze? Bohaterowie tej książki – uwikłani w różne problemy i relacje. krytyczni wobec siebie oraz innych – cały czas poszukują odpowiedzi na to pytanie. 19: https://woblink.com/ebook/przybysz-piotr-tyminski-127702u

Cena:


Instytucjonalne determinanty rozwoju mikro-. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autor: Aneta Ejsmont

W niniejszej monografii jako podstawowy problem przyjęto adekwatność instytucjonalną otoczenia przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Przedmiotem badania są mikro-. małe i średnie przedsiębiorstwa. czyli sektor określany jako MMSP. Rozważania są podporządkowane hipotezie mówiącej o znaczącym oddziaływaniu wybranych determinant instytucjonalnych.

Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Cena: 31.4


ISBN

9788301200015: Wydawnictwo

Format

79: https://woblink.com/ebook/hr-business-partner-karina-popieluch-126463u

Cena:jak nazwać konia, michaił sałtykow-szczedrin, metody badań marketingowych pdf, artur klimek, chesterton ortodoksja pdf, marek kuch, anna pekaniec, pielegniarstwo xxi wieku, tess gerritsen chirurg pdf, zawód policjanta, libra ibuk.pl, napoleon wolański, jakub przytarski, złączeni pokusą pdf, atlantydzka zaraza audiobook…