O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca. palimpsesty historii

Autor: Opracowanie zbiorowe

Dzieje Gdańska od początku określa jego paradoksalne pograniczne i zarazem hegemoniczne usytuowanie – był on bowiem z jednej strony postrzegany jako strategiczny punkt. uzasadniający roszczenia do całego regionu nad Bałtykiem. z drugiej zaś niemal zawsze znajdował się na terytorium przejściowym. granicznym i niestabilnym – zarówno politycznie. jak i kulturowo – funkcjonował poza granicami jednolitej przynależności państwowej i narodowej. Dlatego kolejni mieszkańcy Gdańska musieli podejmować wysiłek ciągłego wynajdywania i definiowania jego tożsamości. Za każdym razem sytuacja ta pociągała za sobą konieczność pisania na nowo jego historii – na następnej warstwie palimpsestu i w kolejnym języku. Bezprecedensowy rozdział takiego przep

31: https://woblink.com/ebook/od-banjo-patersona-do-meliny-marchetty-adaptacje-literatury-australijskiej-opracowanie-zbiorowe-125704u

Cena:


Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy. zasiłki. świadczenia

Autor: Praca Zbiorowa

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto z książki możemy się dowiedzieć kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Wydawnictwo: INFOR

Cena: 19.9


Budowanie nad Bałtykiem. Studia z architektury i sztuki Gdańska. Pomorza i Żmudzi.

Autor: Małgorzata Omilanowska

Tom studiów autorstwa wybitnej historyk sztuki. poświęconych rozmaitym aspektom architektury wznoszonej w XIX i XX wieku na Pomorzu i Żmudzi. a zwłaszcza w Gdańsku. Małgorzata Omilanowska pisze między innymi o fenomenie późnej defortyfikacji Gdańska w kontekście zmian zachodzących w urbanistyce miast europejskich w XIX wieku. o problemie interpretacji neorenesansu niemieckiego wobec poszukiwań gdańskiej identyfikacji regionalnej i narodowej w dobie przynależności do cesarstwa niemieckiego. o sprawie wyboru stylu dla gmachu głównego Politechniki Gdańskiej. o translokacji gotyckiego domu z ulicy Chlebnickiej. o dziejach łaźni publicznych w Gdańsku i krematorium we Wrzeszczu. o początkach tworzenia kąpielisk morskich nad Bałtykiem i archit

34: https://woblink.com/ebook/fantazmatyczny-swiat-brunona-schulza-serge-fauchereau-125710u

Cena:


Labirynt Ognia

Autor: Rick Riordan

Czy naprawdę nie wystarczy. że mój ojciec Zeus zmienił mnie. niegdyś boskiego Apollina. w śmiertelnego nastolatka z trądzikiem. oponką i nieszczęsnym nazwiskiem Lester Papadopoulos?

Na dodatek zrobił ze mnie niewolnika wrednej dwunastolatki imieniem Meg i oczekuje ode mnie. że uwolnię pięć starożytnych Wyroczni od trójcy straszliwych rzymskich cesarzy. (Jak mam to zrobić. pytam was. skoro nie mam boskich mocy?)

Na razie udało mi się przywrócić do działania dwie Wyrocznie i otrzymać przepowiednię o „błędnym mroku”. „miejscu. co z żaru umiera” i „panu rączego białego ogiera”. Teraz razem z Meg musimy przebrnąć przez Labirynt – który gdzieniegdzie zieje piekielnym ogniem – żeby znaleźć trzeciego cesarza. Ale czy nasz kopytny przewodnik Grover Underwood poradzi sobie z zadaniem?

51.9: https://woblink.com/ebook/polska-1918-pawel-skibinski-125927u

Cena:agnieszka kędzierska, max brooks world war z, tadeusz kaczorek, społeczeństwo informatyczne, grzegorz bartosz, biblioteka prawnicza warszawa, brzydka królowa, badanie fizykalne dziecka, maciej gardziejewski, autogeniczny, intp praca, zadania z ortografii, jerzy po rosyjsku, ciekawi świata historia…