Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech

Autor: Marta Balcerek-Kosiarz

Ostatnie ćwierćwiecze to okres fundamentalnych dla naszego kraju zmian instytucjonalnych obejmujących sferę społeczną. polityczną i gospodarczą. Bez wątpienia jednym z najważniejszych efektów transformacji systemowej było uruchomienie i pogłębienie procesu decentralizacji sfery władztwa publicznego. W znaczeniu prawa administracyjnego decentralizacja jest rozumiana jako system. w którym istnieje większa liczba samodzielnych ośrodków dysponujących kompetencjami publicznoprawnymi przy jednym centralnym. Decentralizacja to zatem procedura przekazywania zorganizowanym korporacyjnie grupom obywateli pewnych funkcji publicznych zastrzeżonych dotąd do kompetencji rządu centralnego. Egzemplifikacją decentra

:

Cena:


ISBN

9788380171503: Wydawnictwo

Format

15.75: https://woblink.com/ebook/wspoldzialanie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-michal-szczegielniak-133394u

Cena:


24.99

https://woblink.com/ebook/swiatloczuly-sebastian-hejankowski-133639u: https://woblink.com/product-publication/download/133639/epub

:

Cena:


Wojna i pokój. Tom 8

Autor: Lew Tołstoj

‚Wojna i pokój’ to 9-tomowa klasyka uznana za rosyjską epopeje narodową. Niezwykła opowieść o Rosji z czasów wojen napoleońskich. Zawiera szczegółowy obraz społeczeństwa tamtych lat. wyższe sfery i ich majątki. tradycyjny model rodziny oraz przedstawienie motywu wojny i pokoju oraz miłości i cierpienia. wszystko to w doskonale wyważonych proporcjach. Dla zainteresowanych historią i kulturą Rosji powinna to być pozycja obowiązkowa.

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 3


ISBN

9788380839670: Wydawnictwo

Format

28: https://woblink.com/ebook/na-pieciolinii-slow-damaziak-sara-133365u

Cena:


ISBN

9788320056198: Wydawnictwo

Format

109: https://woblink.com/ebook/pielegnowanie-w-poloznictwie-ginekologii-i-neonatologii-maria-rabiej-barbara-mazurkiewicz-133603u

Cena: Barbara Mazurkiewicz


ISBN

9788380171510: Wydawnictwo

Format

47.25: https://woblink.com/ebook/leksykon-dyplomatyczny-julian-sutor-133408u

Cena:podstawy filozofii dla uczniów i studentów, przychodzi platon do doktora, żelazny jan pdf, nie śpisz, tato daj 5 zł ile, metody komunikacji, lucyna kulinska, co nas nie zabije pdf, nana (powieść), ofiara karin slaughter, gra banished, jezus z nazaretu dzieciństwo, o obrotach sfer niebieskich pdf, vision 2 student’s book, stalker zew prypeci poradnik, dyk anestezjologia, psychologia i zycie zimbardo, bb sex, ustrojowe prawo administracyjne, stan futbolu książka…