Czas pracy – planowanie i rozliczanie w praktyce

Autor: Beata Tofiluk

Z publikacji można się dowiedzieć jak stosować w praktyce przepisy o czasie pracy. W poradniku zostały omówione m.in.:

– zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

– stosowanie okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego.

– wprowadzanie systemów i rozkładów czasu pracy.

– ewidencjonowanie czasu pracy.

– praca w niedziele i święta.

– rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych.

Publikacja zawiera liczne przykłady. stanowiska PIP oraz przykładowe harmonogramy czasu pracy. Zostały również w niej omówione najnowsze zmiany w zakresie czasu pracy wprowadzone w 2018 r.. dotyczące zakazu pracy w niedziele w placówkach handlowych oraz stosowania elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci niepełnosp

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 3


Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Autor: Izabela Motowilczuk

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa. budżetów jednostek samorządu terytorialnego. jednostek budżetowych. samorządowych zakładów budżetowych. państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. publikujemy serię Poradników. w których są omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów pr

79.2: https://woblink.com/ebook/przeksztalcenia-spolek-joanna-gawronska-emilia-bartkowiak-134478u

Cena: Emilia Bartkowiak


:

Format

35: https://woblink.com/ebook/oswoic-alergie-mylek-danuta-133708u

Cena:365 dni książka online, sapkowski wiedźmin pdf, ostatnie zyczenie audiobook, bóg a nauka albert einstein, rozprawa o metodzie kartezjusz, george i tajny klucz do wszechświata, wilcze leże pdf, vademecum logistyki pdf, asiunia papuzińska, data science i uczenie maszynowe, ekg interpretacja, tomasz szopiński, tomasz bąkowski, zbrodnia i kara pdf, rzeczywistość kwantowa, romans historyczny harlequin, python książka pdf, kazimierz nowak rowerem i pieszo przez czarny ląd, przykładowe arkusze maturalne matematyka, mikołaj podolski, george orwell folwark zwierzęcy pdf, wakacje mikołajka audiobook, jan jaracz…