^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Serdecznie dziękujemy 

kadrze Przedszkola nr 19

i Radzie Rodziców 

za całoroczną, pełną zaangażowania współpracę, serce

i czas poświęcony dzieciom.

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy spokojnego wypoczynku i zapraszamy do przedszkola 3 września :)

 

 

Dyrektor, Wicedyrektorzy i Kadra

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola nr 19.

Zebranie odbędzie się

w czwartek 28.06.2018 o godzinie 16 :00

w Szkole Podstawowej nr 47 (sala gimnastyczna).

UWAGA

 

Rodzice chcący, aby ich dzieci  kontynuowały  edukację:

-  w Przedszkolu nr 19

- w klasie I Szkoły Podstawowej nr  47 (dzieci spoza obwodu)

winni złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego lub kontynuacji nauki w klasie I 

 

w dniach

8-14.05.2018 r.

u wychowawców grup.

 

Wzór deklaracji znajduje się na stronie placówki w zakładce Rekrutacja lub u wychowawców grup.

 

Paulina Wrześniewska

wicedyrektor Przedszkola nr 19

UWAGA !

 

 Z dniem 01.05.2018r. tracą ważność Umowy o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 01.09.2017r.

 

W związku ze zmianą charakteru opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym rozwiązaniu ulega Umowa o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 zawarta w dniu 01.09.2017r. (art.52  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203).

 

W związku z tą zmianą zostają wprowadzone Deklaracje na pobyt oraz żywienie dziecka w Przedszkolu nr 19, które dostępne są u wychowawczyń grup oraz na stronie internetowej przedszkola.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i zostawienie ich na grupach.