^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W tym tygodniu nasze przedszkole realizuje projekt
"Bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną- czyli edukacja globalna dla przedszkolaka".
Dzieci dowiedzą się dlaczego warto oszczędzać wodę?
Co nam dają lasy?
Jakie prawa mają dzieci?

Będziemy kształtować postawę szacunku do różnorodności kultur i wszystkich ludzi.

Nauczycielki Sara Szymańska i Teresa Burmistrz