^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nauczycielkom,

nauczycielom specjalistom i obsłudze Przedszkola nr 19

za efektywną pracę, współpracę,  kreatywność, serce włożone w pracę

w roku szkolnym 2016/2017

składają

dyrektor i wicedyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19