^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA !

 

 Z dniem 01.05.2018r. tracą ważność Umowy o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 01.09.2017r.

 

W związku ze zmianą charakteru opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym rozwiązaniu ulega Umowa o świadczenie usług Przedszkola nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 w roku szkolnym 2017/2018 zawarta w dniu 01.09.2017r. (art.52  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203).

 

W związku z tą zmianą zostają wprowadzone Deklaracje na pobyt oraz żywienie dziecka w Przedszkolu nr 19, które dostępne są u wychowawczyń grup oraz na stronie internetowej przedszkola.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i zostawienie ich na grupach.