^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA

 

Rodzice chcący, aby ich dzieci  kontynuowały  edukację:

-  w Przedszkolu nr 19

- w klasie I Szkoły Podstawowej nr  47 (dzieci spoza obwodu)

winni złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego lub kontynuacji nauki w klasie I 

 

w dniach

8-14.05.2018 r.

u wychowawców grup.

 

Wzór deklaracji znajduje się na stronie placówki w zakładce Rekrutacja lub u wychowawców grup.

 

Paulina Wrześniewska

wicedyrektor Przedszkola nr 19