^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Potwierdzenie przez rodziców woli kontynuacji,
w roku szkolnym 2019/2020 w placówce
do której kandydat aktualnie uczęszcza
dla dzieci przedszkolnych
odbędzie się w dniach:
07-14.03.2019
Rodzice składają oświadczenia w placówkach w godzinach pracy placówki.
Druki kontynuacji będą dostępne od dnia
7.03.2019 r.
u wychowawców grup.