^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA   RODZICE   KANDYDATÓW 

 DO   KLASY    I

 

Dzieci  z grup: Myszki, Mrówki, Kotki

i część Biedronek

rekrutują się do szkoły podstawowej na ogólnych zasadach.

 

Rekrutując się do SP 47

mają  dodatkowe 200 pkt-

wypełniając wniosek należy zaznaczyć  kryterium nr 2

(Kandydat uczęszczający, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole).

 

Rodzice dzieci „zerówkowych”

nie podpisują deklaracji o kontynuacji.