Zapraszamy dzieci i rodziców, przyjętych do grup 3 latków

na dzień adaptacyjny,

który odbędzie się

29.08.2019 w godzinach 15:30-16:30