^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przedszkole nr 19 mieści się przy ul. Kutnowskiej 10 i wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 19, działa od 15 grudnia 2014 r. Przedszkole liczy 8 oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat. Organem prowadzącym jest Miasto Wrocław. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Urokliwe położenie naszej placówki to pobliski Park Południowy oraz spokojna i bezpieczna okolica. Lokalizacja dostarcza  dzieciom wiele okazji do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, obcowania z przyrodą, rozbudzania wrażliwości na jej piękno. Ponadto w pobliżu Przedszkola znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Multicentrum.

W Przedszkolu znajduje się 8 sal zabaw. W salach odbywają się wszystkie zajęcia oraz posiłki. W każdej sali jest łazienka. Obiekt wyposażony jest w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy dwa wyodrębnione place zabaw wyposażone w sprzęt sportowo-rekreacyjny, na którym dzieci zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. 

Dzieci z Przedszkola objęte są opieką logopedyczną.  Nasze Przedszkole  oferuje dzieciom już od 3 latków zabawę z językiem angielskim, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcyjnej i religię (dla chętnych).

W Przedszkolu nie organizuje się DNIA OTWARTEGO. Dla dzieci przyjętych w rekrutacji odbywa się dzień adaptacyjny w sierpniu.